Al het nieuws

Stand van zaken eindbod Openbaar Vervoer (I)

Zoals jullie weten heeft onze collega vakbond een ultimatum uitgebracht aan de werkgevers in het Openbaar Vervoer. Dit ultimatum liep af op 3 mei 12:00 uur. Inmiddels hebben wij informatie ontvangen van de werkgeversorganisatie dat zij niet ingaat op de eisen die in het ultimatum gesteld zijn.

Voortgang cao


Allereerst is het van belang hoe CNV Vakmensen in dit cao proces staat.
Wij hebben onze collega vakbond de ruimte gegeven om hun proces te voeren, maar die ruimte is niet oneindig. In het eindbod, dat door onze leden in meerderheid is geaccepteerd, is opgenomen dat met ingang van 1 juli 2022 de lonen met 2,8% worden verhoogd, alsmede een afspraak over een 2-jarige RVU-regeling. Wij gaan er voor zorgen dat dit uitgevoerd gaat worden. 

Standpunt CNV Vakmensen over mogelijke acties


Onze collega vakbond heeft inmiddels gecommuniceerd dat alle chauffeurs in actie gaan. Dat is niet het geval, wij hebben onze leden niet opgeroepen tot het voeren van acties.
Onze leden hebben immers het eindbod van werkgevers in meerderheid geaccepteerd. Wij zijn niet in actie en onze stakingskas is dus niet open.

Ultimatum verlopen


Omdat hun ultimatum verlopen is, heeft onze collega vakbond de mogelijkheid om acties uit te roepen, met zo mogelijk werkonderbrekingen of stakingen. Alhoewel wij de “lijntjes” met onze collega’s graag openhouden, weten wij  op dit moment niet of en welke acties zij in petto hebben en ook niet waar en wanneer. Wij hebben de collega`s gevraagd ons tijdig te informeren over hun acties, omdat onze leden daar ook (in)direct bij betrokken zullen raken. Indien er op een vestiging of stalling wordt gestaakt willen wij ter plekken aanwezig zijn om onze leden op te vangen en te informeren.

Wat betekent dit voor onze leden?


Voor ons staat de veiligheid van jullie, onze leden, voorop en daar zal onze inzet ook op gericht zijn. Dat betekent het volgende:

  • Wij verwachten van onze collega’s dat zij respect hebben voor ons standpunt en alles in het werk zullen stellen om te voorkomen dat het jullie onmogelijk wordt gemaakt je werk veilig te kunnen doen.
  • Andersom geldt dat wij ook het standpunt van de collega’s respecteren. Ga dus in ieder geval niet het werk doen wat jouw stakende collega zou moeten doen. Wij zullen ook de werkgevers duidelijk maken dat wij ervan uitgaan dat ze jullie niet in die positie brengen.
  • Daarnaast zullen wij de werkgevers duidelijk maken dat wij hen verantwoordelijk houden voor jullie veiligheid en dat wij ze daarop ook zullen aanspreken. Wij zullen hier over met de werkgevers in overleg treden.
  • Nog één keer voor alle duidelijkheid, jij hebt als CNV lid geen recht op een stakingsuitkering. Wij staken immers niet.

Bereikbaarheid


Uiteraard zullen wij er alles aan doen om jullie bij te staan, mocht dat nodig zijn. Al onze OV bestuurders zijn op de hoogte en bereikbaar (zie bijlage voor meer informatie).

Tegelijkertijd  vinden wij het ook belangrijk om de onderlinge verhouding tussen de vakbonden goed te houden. De wens is immers om in de toekomst weer samen cao`s af te sluiten. Wil je reageren of heb je een vraag? Of wil je op de hoogte blijven, ga naar https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/stads-en-streekvervoer/cao-openbaar-vervoer/

We houden jullie op de hoogte.

Hanane Chikhi, bestuurder CNV Vakmensen
Evert Jan van de Mheen, bestuurder CNV Vakmensen
Downloads