Landelijke staking voor OV en MultiModaal op 22 en 24 februari

Helaas heeft de staking van vorige week tot nu toe geen indruk gemaakt Daarom zijn we genoodzaakt voorbereidingen te treffen voor nieuwe acties. Die hebben we nu gepland staan voor 22 en 24 februari. Ook MultiModaal doet weer mee. Mochten de werkgevers voor 20 februari niet reageren en ligt er geen resultaat, dan volgen er op de genoemde dagen acties.

Wat zijn onze eisen?

  • Een loonsverhoging met zekerheid dat er een compensatie is voor inflatie in 2024
  • Goede afspraken om de werkdruk omlaag te brengen en de werkomstandigheden te verbeteren, waaronder vastleggen 4/5 patroon
  • Goede afspraken over verrekenen +/- uren per kwartaal
  • Goede afspraken over generatiepact.

Werkgevers zijn niet bereid om met een goed totaalpakket te komen. Het gaat niet alleen om loon, het gaat niet alleen om werkdruk. Het gaat om het totaal.

Wij vinden dat ontzettend jammer en daarom rest ons niets anders dan tot acties over te gaan.

Wanneer beginnen we en wanneer eindigen we?

De staking vangt aan bij de eerste diensten op 22 en op 24 februari. Diensten die op 21 en 23 februari begonnen zijn worden gewoon afgemaakt. Bij de eerste diensten op 23 en 25 februari wordt het werk hervat. Een extra late dienst of een nachtdienst die nog aanvangt op 22 of 24 februari, ook al is het om 23.00 uur valt dus nog onder de staking.

Staken, hoe doe je dat eigenlijk?

Tijdens deze staking is het de bedoeling dat de vakbondsleden hun werk voor 2 dagen het werk neerleggen. Hoe je je moet registreren lees je hieronder:

Actielocaties

Werkgevers ontzeggen stakers de toegang tot de vestiging. Daardoor dien je je op een andere plaats te registreren. Waar dat allemaal kan, kun je uiterlijk maandag 20 februari. terugvinden op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/stads-en-streekvervoer/cao-openbaar-vervoer/

Niet leden

In tegenstelling tot wat werkgevers aangeven, hebben nieuwe leden recht op de volledige stakingsuitkering. Complete onzin wat werkgevers verkondigen. Dus geen €42,00 maar €70,00. Wel moeten ze daarvoor een jaar lid blijven.Vanaf de 6e stakingsdag gaat de stakingsuitkering hoog naar 94,00 op basis van 8 uur.

Registratie

  1. Bij deze ontvangt iedereen een gepersonaliseerd stakingsformulier
  2. Je kunt op je formulier aangeven op welke dagen je staakt. Je kunt dat in een keer doen voor beide dagen. Lever het formulier bij voorkeur in op een actielocatie.
  3. Lukt het niet om naar een actielocatie te gaan, dan kun je het formulier invullen, een foto maken of scannen en opsturen naar het landelijk actiecentrum actieov@cnvvakmensen.nl

Zorg wel dat je het formulier ook opstuurt naar:
Landelijk Actiecentrum OV
Antwoordnummer 4308
3500 BV  Utrecht

Het originele formulier hebben we nodig vanwege accountantscontrole. De stakingsuitkering hoeft daar niet op te wachten.

De voorkeur verdient het echter je formulier in te leveren bij een actielocatie.

  1. Een stakingsuitkering ontvang je alleen voor de dagen dat je werkt. Dus niet op dagen dat je roostervrij bent, een ADV dag hebt of verlof hebt. Onze lokale actieleiders controleren dat.
  2. Wij zorgen ervoor dat uiterlijk 3 maart 2023 de stakingsuitkering op jouw rekening staat. Alle formulieren moeten dan wel uiterlijk 27 februari in ons bezit zijn.

Wij hopen dat jullie nu ook weer in grote getale gehoor geven aan de oproep van de vakbonden en het werk neerleggen. Laat zien dat een goede cao jullie wat waard is en laten we een succes maken van deze landelijke staking.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de acties, neem dan contact op met het Landelijk Actiecentrum, tel. 030-751 1450 of mail ons actieov@cnvvakmensen.nl

Sijtze de Bruin
Bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 5756 5090
E.: s.debruine@cnvvakmensen.nl