Laatste poging om tot een cao OV te komen

Op 10 januari jl. hebben vakbonden en VWOV wederom onderhandeld teneinde te komen tot een cao OV. Zoals wij in onze laatste nieuwsbrief hebben aangegeven was dit overleg zeer teleurstellend. Op 11 januari is de cao-commissie bijeengekomen om te bespreken hoe we nu verder gaan. Lees hieronder de uitkomsten.

Uitnodiging werkgevers

Met de cao-commissie  hebben wij uitvoerig de ontwikkelingen besproken. De cao-commissie is diep teleurgesteld in de houding van VWOV. Te meer nu werkgevers nog altijd weigeren om enige waardering te tonen in de voorstellen die zij doen. Het laatste voorstel van VWOV heeft dan ook enorm bijgedragen aan deze teleurstelling en heeft tot grote onvrede onder de (kader)leden geleid.

Vakbonden hebben op 11 januari een brief van VWOV ontvangen, waarin zij vakbonden uitnodigen om de onderhandelingen op 17 januari voort te zetten. Wij hebben met cao-commissie besproken of wij op deze uitnodiging in moeten gaan. De vraag of dit nog wel zin heeft, is hierbij gesteld. Want heeft het nog wel zin om verder te praten, als de laatste drie onderhandelingsrondes tot weinig resultaat hebben geleid en de werkgevers ons niet het vertrouwen hebben kunnen geven dat zij echt bereid zijn om goede afspraken voor jullie te maken.

Na lang beraad heeft de cao-commissie besloten, als ultieme poging om er uit te komen, in te gaan op de uitnodiging. Onze reactie op de uitnodiging van de werkgevers hebben wij als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Het komt er op neer dat wij benadrukken dat als wij 17 januari niet tot een resultaat kunnen komen, wij zullen stellen dat we uit onderhandeld zijn.

Vervolg bij geen resultaat op 17 januari 

We hebben met de cao-commissie ook besproken wat we doen  als we op 17 januari geen resultaat kunnen bereiken. De cao-commissie heeft besloten dat we dan kunnen stellen dat we zijn uit onderhandeld. Op 18 januari is het volgende cao-commissie overleg en in dat geval zullen dan de volgende stappen gezet worden. 

Het vervolg ziet er dan als volgt uit:

18 januari – overleg cao-commissie
19 januari – leden worden uitgenodigd voor ¾ vergaderingen

23 t/m 25 januari – houden van ¾ vergaderingen ( dit zal grotendeels digitaal plaatsvinden). Tijdens de ¾ vergaderingen zullen wij aan de leden vragen wat zij van het bod van de werkgevers vinden en als zij dit te onvoldoende vinden, dan zullen wij hen vragen of zij bereid zijn actie te voeren, waarbij stakingen niet zijn uitgesloten.

27 januari – Indien ¾ van de leden die aanwezig was op vergaderingen heeft aangegeven dat zij bereid zijn actie te voeren, dan stellen wij de werkgevers een ultimatum.
30 januari  - indien de werkgevers niet ingaan op ons ultimatum, dan zullen wij samen met FNV acties gaan organiseren.

Aangekondigde actie FNV

Onze collega`s van FNV hebben aangegeven dat zij op 19 en 20 januari 2023 landelijk zullen gaan staken als we op 17 januari geen resultaat bereiken. Wij krijgen veel vragen, waarom wij als CNV Vakmensen hier niet bij aansluiten. Wij snappen dat dit ingewikkeld is. Maar de reden is, dat om tot acties te kunnen overgaan vakbonden juridisch verplicht zijn om het proces zoals hierboven uiteengezet te volgen. Bovendien gaan onze leden erover, dus die moeten we ook horen.

De collega`s van FNV hebben dit proces vorig jaar al doorlopen. Omdat zij de werkgevers reeds een ultimatum hebben gesteld, hebben zij een juridische grondslag om actie te voeren. We willen met klem benadrukken dat FNV en CNV Vakmensen op dit moment volledig op één lijn zitten. Het feit dat wij niet mee kunnen staken heeft dus niets te maken met een verschil van mening. Sterker nog, indien cao-partijen op 17 januari geen resultaat weten te bereiken, dan zullen wij de acties van FNV ook zeker steunen, maar we kunnen jullie niet oproepen om dan het werk neer te leggen en dat gaan we dus ook niet doen. CNV Vakmensen heeft, om voorgenoemde redenen, echter meer tijd nodig om hierbij te kunnen aansluiten.  FNV snapt ook heel goed dat wij dit proces moeten doorlopen en niet anders kunnen. Wat beide bonden betreft gaat er dus ook geen “gedoe” ontstaan op de werkvloer. Het tempo waarin we de ledenraadplegingen willen doen, wanneer we er niet uitkomen geeft ook wel aan dat we niet aarzelen om, volgens de regels, snel in actie te willen komen.

Om het nog wat ingewikkelder te maken. Er zijn een aantal concessies waar en de cao Multimodaal en de cao Openbaar Vervoer van toepassing. Bij MultiModaal is CNV Vakmensen wel in actie. De leden werkzaam in die concessies ontvangen van ons nog apart bericht. 

Wij hebben echter nog steeds de hoop dat het zover niet hoeft te komen en dat we samen met FNV een goed resultaat voor jullie kunnen afspreken.

Vragen?

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je deze mailen naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl of ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

De cao online

Je kunt het hele cao-traject onnline volgen. Reageer of stel je vragen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. 

Ga hier naar jouw cao-pagina

Onderhandelingscommissie CNV Vakmensen
Hans Combee, Melanie Verdonk, Peter Janssen, Hanane Chikhi en Evert Jan van de Mheen

Hanane Chikhi
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20748851 / E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Evert Jan van de Mheen
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 53736490 / E ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl 

 

 

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error