Nieuw cao-onderhandelingsresultaat NS

Nadat de VVMC leden het cao-onderhandelingsresultaat hadden afgewezen en de FNV de meerderheid die voor het resultaat had gestemd te krap vond, is er door NS met alle partijen opnieuw onderhandeld over de vernieuwing van de cao. Na 2 dagen onderhandelen is er In de vroege ochtend van 29 maart een cao-onderhandelingsresultaat bereikt.

Positie CNV

Zoals bekend hebben de leden van het CNV in overgrote meerderheid ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat van begin januari 2024. Ook de leden van de VHS waren akkoord gegaan met het resultaat. Dat gold niet voor de VVMC en de FNV, alhoewel er bij de FNV wel sprake was van een kleine meerderheid van voorstemmers. Het CNV ging de onderhandelingen in zonder een voorstellenbrief. De cao-commissie van het CNV gaf de onderhandelingsdelegatie als taak mee erop toe te zien dat er in een nieuw af te sluiten akkoord geen geweld zou worden gedaan aan de al eerder gemaakte afspraken in het cao-onderhandelingsresultaat, waar onze leden voor hadden gestemd.

Cao onderhandelingsresultaat NS 2024-2025

In het door alle partijen ondertekende (nieuwe) cao-onderhandelingsresultaat zijn er aanvullende afspraken gemaakt, waarbij het vorige cao-onderhandelingsresultaat als basis gold. Onderstaand een kort overzicht van de aanvullingen. Het volledige onderhandelingsresultaat is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

  • Verhoging van de E-trede met twee keer 1% in de salarisgroepen 51 tot en met 59.
  • De retentiebonus van € 1500,- bruto gaat voor alle medewerkers gelden tot en met de sg. 59; medewerkers in sg. 60 en hoger ontvangen €700,- bruto.
  • Vervallen terughaalgrens garantieregeling Vermindering inkomen bij ander werk (TVI).
  • Garantieregeling Inkomensvermindering als gevolg van een structurele aanpassing van een vast roosterpatroon op initiatief van NS.
  • Maaltijdvergoeding bij ontbreken maaltijdvoorzieningen voor SAM, dienstindeler en teammanager.
  • Vaststelling en erkenning zwaar werk.

Geen stemming

Er zijn in het onderhandelingsresultaat aanvullingen afgesproken die niet ten koste zijn gegaan van de eerder gemaakte afspraken. Daarom zal het CNV geen stemming houden onder de leden over dit onderhandelingsresultaat. Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief was het nog niet duidelijk op welke datum de FNV en de VVMC NS uitsluitsel zullen geven of het onderhandelingsresultaat omgezet kan worden in een cao-akkoord.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat graag. Volg ons ook op de cao-pagina Cao NS | CNV

Mede namens Ike Wiersinga,

Jerry Piqué, onderhandelaar
M 06 5160 2052 / j.pique@cnv.nl

 

Downloads