Cao-overleg NS wordt hervat

De bonden en NS hebben begin januari een onderhandelingsresultaat bereikt over de vernieuwing van de cao. De leden van CNV Vakmensen hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het resultaat. Dat gold ook voor de VHS en FNV, alhoewel er bij de FNV sprake was van een kleine meerderheid. De VVMC-leden hebben tegen het akkoord gestemd.

Regie-overleg met NS 22 maart

In een zogenaamd regie-overleg hebben NS en de bonden gesproken over de nu onstane situatie. NS heeft als standpunt dat zij in principe met alle bonden een akkoord willen sluiten. In in het overleg gaf de FNV aan dat zij, ondanks een kleine meerderheid van voorstemmers, het akkoord niet zullen ondertekenen en opnieuw willen onderhandelen, zonder daarbij overigens hun bezwaren ten aanzien van het huidige cao-onderhandelingsresultaat te noemen.
Het cao-overleg zal op vrijdag 22 maart gaan plaatsvinden.

Positie CNV

Het CNV zal ook aan het cao-overleg gaan deelnemen. Wij zullen geen aanvullende cao-voorstellen gaan indienen. Dat zou namelijk geen recht doen aan de overgrote meerderheid van onze leden die voor het akkoord hebben gestemd. We zullen in het overleg ervoor waken dat er niet getornd zal worden aan de reeds gemaakte afspraken in het akkoord en dat er alleen wijzigingen c.q. aanvullingen worden overeengekomen die in het voordeel zijn van alle werknemers.

Volg ons op de cao-pagina, waar je het hele traject kunt bekijken en vragen kunt stellen. Ga naar de cao-pagina: Cao NS | CNV

Mede namens Ike Wiersinga,
Jerry Piqué, onderhandelaar
M +31 6 5160 2052
j.pique@cnvvakmensen.nl