Wat wil jij met de nieuwe cao NS?

In het najaar wordt er weer onderhandeld worden over de nieuwe cao NS, die per 1 januari 2024 gaat gelden. Via een digitale enquête vragen wij je om jouw inbreng. Je kan tot 26 juni reageren.

Thema van de cao: Toekomst van werk

Hoewel wij weten dat geld belangrijk is en ook vragen zullen stellen over de loonsverhoging willen wij ook andere cao-afspraken maken. Het thema is wat ons betreft Toekomst van werk. Daarbij is ons uitgangspunt dat iedereen meetelt (jong, oud, man, vrouw, met of zonder kleurtje, van iedere afkomst of religie of geaardheid). Dat willen wij ook in onze voorstellen uitstralen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat je werk hebt dat ertoe doet, zowel nu als in de toekomst.  Eigen verantwoordelijkheid is dan onontbeerlijk. Daarbij is jouw ontwikkeling maar ook een goede balans werk en privé van belang.

Proces van de onderhandelingen: van enquête tot resultaat

In september 2023 starten de onderhandelingen over jouw cao weer. We beginnen zo’n traject altijd met in de cao-commissie te bespreken welke onderwerpen zijn belangrijk. In de cao-commissie zitten actieve leden, de werken bij NS. Jouw collega’s dus. Met de cao-commissie maken we een enquête, die naar jou en je collega’s, die CNV-lid zijn, wordt gestuurd. Op basis van de uitkomsten van de enquête maakt de cao-commissie een CNV-voorstellenbrief. Die brief gaat naar NS. De andere bonden en NS maken ook een voorstellenbrief. En op basis van die voorstellenbrieven wordt onderhandeld. Natuurlijk krijg je ook de voorstellenbrief te lezen. Ook krijg je na elke onderhandelingsdag een nieuwsbrief over de stand van zaken van de onderhandelingen. Uiteindelijk zal er een resultaat zijn, dat weer aan jou wordt voorgelegd.

We beginnen met de enquête

Hoewel wij natuurlijk weten dat loon belangrijk is, vindt de cao-commissie het ook belangrijk dat er in de cao-afspraken komen over mogelijkheden om je te ontwikkelen en over balans werk en privé. Ook willen wij graag weten in hoeverre de huidige cao wordt nageleefd. Over al deze onderwerpen zullen wij vragen stellen in de digitale enquête. En natuurlijk kan je ook je eigen wensen nog toevoegen. Jouw antwoorden en die antwoorden van jouw collega’s zullen de insteek van de voorstellenbrief gaan bepalen. Klik hier om meteen naar de digitale enquête te gaan. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je voor de enquête-link terecht op de cao-pagina: Cao NS | CNV Vakmensen

Ontwikkeling

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen. Ontwikkelen binnen je werk, maar ook voor als je werk verandert of verdwijnt. Binnen de cao-commissie hebben we gediscussieerd hoe dat binnen NS vormgegeven wordt of kan worden. Daarbij is het belangrijk om te weten of je in de gelegenheid wordt gesteld om je te ontwikkelen. Maar ook willen wij weten wat jij vindt van loopbaanpaden en/of combifuncties.

Balans werk/privé

Door capaciteitsproblemen zowel bij NS maar ook daarbuiten lijkt de balans werk/privé onder druk te komen staan. Bij de vorige cao hebben wij afgesproken hier nadrukkelijk aandacht voor de hebben.  Daar hoort wat ons betreft ook de relatie tussen de top van het bedrijf en de werkvloer bij. Wij  zijn nu benieuwd naar jouw ervaringen. CNV is een voorstander van de 30-urige werkweek voor iedereen. Wij vinden dat iedereen dan meer tijd heeft voor zorgtaken en uiteindelijk beter zal presteren. Wij zijn benieuwd wat jij vindt. Ben je bereid om 30 uur te werken en dan af te zien van een (gedeelte) van de loonsverhoging?

Laat weten wat jij wilt

Je hebt tot 26 juni a.s. de tijd om de enquête in te vullen. Jouw inbreng is belangrijk voor ons. Dus vul deze enquête s.v.p. in. Zo laat jij weten wat jij wilt en nemen wij dat mee in de onderhandelingen.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan dat via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Mede namens de cao-commissie,
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen bij NS
M 06 2350 0986 /  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error