Uitnodiging CNV-ledenbijeenkomsten NS-cao-onderhandelingen

Op 26, 27 en 28 juli zijn er 3 live ledenbijeenkomsten en 2 digitale ledenbijeenkomsten. Als CNV-lid kan je op al deze bijeenkomsten zijn. Doel is te stemmen over het door NS gedane eindbod. Je kan maar één keer stemmen.

Wel een eindbod

In 5 onderhandelingsrondes is NS op geen enkele manier tegemoet gekomen aan de wensen van CNV Vakmensen voor de nieuwe cao. Slechts in de marge wilde NS voor ons iets afspreken.  De 1e 2,5 rondes heeft NS alleen maar vragen gesteld en is er niet onderhandeld. Toen zij uiteindelijk tijdens de 3e dag aangaven te willen onderhandelen deden zij dat in feite nog niet.
De laatste onderhandelingsdag (7 juli 2022) heeft CNV Vakmensen een uiterste poging gedaan om nader tot elkaar te komen. Daarbij is een aanvullend voorstel gedaan om het capaciteitsprobleem op te lossen.  Andere bonden deden ook tegenvoorstellen. Toen werd er van NS-zijde urenlang geschorst zonder dat NS met een reactie kwam. Vakbonden hebben toen gezegd: jullie laten niet blijken daadwerkelijk te willen onderhandelen. Wij geven jullie tot  8 juli 12.00 uur de tijd met een reactie te komen. Die reactie zullen wij als een eindbod beschouwen.  
Die reactie kwam met 2 opties. NS zegt maar steeds dat zij daarover nog wil onderhandelen, maar wij zijn duidelijk geweest: voor vakbonden is dit een eindbod dat wij aan onze leden gaan voorleggen.  Dat doen wij op 26, 27 en 28 juli a.s.

Doel CNV-ledenbijeenkomsten: informeren en stemmen

Tijdens de ledenbijeenkomsten gaan wij jou en je collega’s die ook CNV-lid zijn, informeren over de ontstane situatie.  Daarna vragen wij jou over het eindbod te stemmen.  Omdat het eindbod van NS uit 2 opties bestaat vragen wij jou over beide opties te stemmen. Dat kan alleen maar live of digitaal en niet schriftelijk. Wij hopen dat jij bij 1 van de bijeenkomsten aanwezig kan zijn.
Wil je je online aansluiten, meld je dan met deze link aan vóór 23 juli a.s. 

26 juli 2022 van 10.30 uur tot 12.30 uur: CNV kantoor, Tiberdreef 1, Utrecht (aan station Overvecht);
26 juli 2022 van 13.30 uur tot 15.30 uur: online (meld je hiervoor aan via bovenstaande link);
27 juli 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur: Standplaats Zwolle, De meander 2.13 Rijn;
27 juli 2022 van 15.15 uur tot 17.15 uur: Standplaats Amsterdam, zaal Paris Nord;
28 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur: online (meld je hiervoor aan via bovenstaande link).

Uit de reactie van NS blijkt geen waardering

In de bijlage tref je de vergelijking aan van de voorstelllen CNV Vakmensen en die van NS. Hieruit blijkt dat NS niet of minimaal ingaat op onze voorstellen. Bovendien Heeft NS niet de wil laten blijken te willen onderhandelen. Dat vinden wij ernstig, omdat daaruit niet blijkt dat NS jou als medewerker waardeert. En dat was de inzet van CNV Vakmensen voor de cao. Wij zijn verbijsterd over en teleurgesteld in deze gang van zaken. Juist in deze tijd van krapte, hoge werkdruk, al dan niet corona verwacht je van een werkgever als NS dat zij via de cao wil laten blijken dat zij jou als medewerker waardeert. Graag horen wij jouw mening tijdens de bijeenkomsten. Wij hopen jou dan te zien.

Reageren?

Je kunt per e-mail en via de cao-pagina op deze ledenbrief reageren, maar alleen de uitgebrachte stemmen tijdens de ledenbijeenkomsten tellen mee.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen bij NS
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Downloads