Tussenstand cao-overleg NS met loonbod NS

NS heeft in het 3e overleg een openingsloonbod gedaan van 3,8 % in 2 stappen voor 1 jaar. Er zijn ook andere zaken besproken.

Tussenstand: nog geen concrete afspraken

Er is druk onderhandeld met NS over diverse onderwerpen. Helaas zijn daar nog geen afspraken uit voortgekomen. Een kort resume van de voor ons belangrijke onderwerpen.

  • NS wil de bevindingen van het onwikkelloket afwachten voordat er afspraken gemaakt worden over geoormerkte en geplande tijd voor opleidingen. CNV vindt het belangrijk om dat nu al in de cao te regelen omdat er nu medewerkers zijn die geen tijd krijgen als ze bijvoorbeeld naar hun opleiding moeten.
  • NS heeft een voorstel gedaan over combifuncties naar aanleiding van een CNV Vakmensen voorstel. Ons voorstel is gedaan met het idee dat dit voor alle functies mogelijk moet zijn, zowel voor rijdend als niet-rijdend personeel. NS beperkt zich tot O en S. Bovendien wil NS een intentie uitspreken; wij willen dat dit sterker moet zijn, omdat er al lang over gesproken wordt en er steeds niets van terecht komt.
  • NS heeft ook een voorstel gedaan over reiskosten woon/werkverkeer, die voor iedereen hetzelfde zal zijn. Kern van het voorstel is dat als je niet per OV naar je werk kunt komen je reiskosten vergoed krijgt, ongeacht met welk vervoermiddel, van maximaal 65 kilometer. De 1e 10 kilometer krijg je dan ook vergoed. Wij zijn hierover nog niet uitgesproken. NS komt na vragen van onze kant de volgende keer met een hernieuwd voorstel.
  • NS heeft aangegeven niets te zien in een budget voor zonnepanelen of electrische auto of iets dergelijks omdat dit niet werkgerelateerd is. De gedachte om korting te krijgen via het electriciteitsbedrijf, waar NS nu grote klant bij is (CNV-voorstel), vindt NS interessant genoeg om te onderzoeken.
  • Er is ook gesproken over diverse vergoedingen. NS wil het systeem rondom vergoedingen vereenvoudigen. Natuurlijk gaat er ORT over verlof en CO uitbetaald worden, want dat moet van de rechter. Maar ook de TVI wil NS veranderen. Het voorstel dat zij hierover hebben gedaan is absoluut onvoldoende. Daarom komen ze een volgende keer met een verbeterd voorstel. Het zelfde geldt voor de vergoedingen voor werken vanaf een andere standplaats.
  • NS is bereid om voor thuiswerkvergoeding het fiscaal maximaal bedrag (is nu 3 euro per dag) te betalen.
  • Het CNV-voorstel om de eindejaarsvergoeding te verhogen is voor NS bespreekbaar, maar hangt ook van andere financiële afspraken af.

Openingsbod loon: 3,8% in 2 stappen voor 1 jaar

NS heeft aangegeven diep te hebben nagedacht over het openingsbod voor wat betreft loon. Bij het bod gaat NS uit van de te verwachten inflatie voor 2024 van 3,8%.  2% op 1 januari 2024 en 1,8% op 1 oktober 2024. Dat is dus niet 3,8% voor het hele jaar, maar feitelijk 2,2% gemeten over een heel jaar. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat leden tussen de 6 en 8% verwachten. Er is hierover nog niet onderhandeld.

Tussenstand dus nog geen eind

Het leek ons goed jullie over de tussenstand te informeren. Maar dat betekent ook dat dit nog geen eind is. Er zal stevig onderhandeld moeten worden. Natuurlijk blijven wij jou op de hoogte houden.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je bij mij terecht of je vraag stellen via reacties op onze cao-pagina van NS.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E:  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86