Teleurstellend cao-overleg NS

Het overleg met NS over jouw cao is teleurstellend verlopen. Heikele punten in het overleg met NS waren roosters en werktijden, langer doorwerken, mogelijkheid om 40 uur per week te werken en afbouw salaris bij vrijwillig naar een lagere functie gaan.

Jouw cao en te weinig personeel

NS heeft zich ten doel gesteld dat het probleem van te weinig personeel opgelost wordt en dat de productiviteit (het werk, dat je doet in je werktijd) ook verhoogd moet worden. Via haar cao-voorstellen wil NS dat bereiken. Als NS een aantrekkelijke werkgever wil zijn, dan is het volgens CNV Vakmensen niet de oplossing om voorstellen te doen, die voor jou en je collega’s niet aantrekkelijk zijn. Wij hebben dat ook klip en klaar laten weten. Helaas was het ook niet mogelijk om stappen te zetten in de onderhandelingen. CNV Vakmensen heeft NS opgeroepen om dat de volgende keer in ieder geval wel te doen.
Wij willen graag dat jij en je collega’s weten waar je aan toe bent voor wat betreft de onderhandelingen.

Aanpassen ouderenregelingen: goed voor fit naar de eindstreep?

NS wil alle ouderenregelingen later in laten gaan.
GIOW 10 jaar voor AOW
OW 6 jaar voor AOW (mogelijkheid om half uur (NSR) of uur (Nedtrain) per week minder te werken. Voor wat betreft de RO-regelingen wil NS:
  • de 50+regeling wijzigen in regeling tot 15 jaar voor AOW.
  • De 55+regeling wijzigen in regeling tot 10 jaar voor AOW.
  • De 61+regeling wijzigen in regeling tot 4 jaar voor AOW.
  • De 63+regeling wijzigen in regeling tot 2 jaar voor AOW.
CNV Vakmensen heeft aangegeven dat dit niet zal helpen om oudere medewerkers fit hun pensioen te laten halen. NS heeft hier kennis van genomen en komt hier de volgende keer op terug.

NS-voorstellen over roosters en werktijden

Ook het NS-voorstel om het urentotaal om rooster-gebonden medewerkers op 13 weken te zetten, kon niet op ons steun rekenen. Want overwerken doe je niet voor niets, dat is op verzoek van NS. Het is onjuist om dat op andere momenten in te halen. Ook al werk je in een andere week minder uren. Dat heeft met planning te maken en dat mag wat ons betreft niet ten koste van de medewerkers gaan.
Ook het voorstel om CF elk moment van het jaar te kunnen wijzigen vinden wij niet goed. 

Hoe nu verder?

We hebben tijdens het overleg ook over onze voorstellen met betrekking tot roosters, werktijden en verlof gesproken, maar kregen niet echt het signaal van NS of die voorstellen wel of niet bespreekbaar zijn. Wij hopen dat NS de volgende keer daadwerkelijk met ons in gesprek wil gaan. En natuurlijk is het niet mogelijk om tijdens de onderhandelingen al een volledig beeld te hebben van hoe de cao eruit komt te zien. Maar wij willen in ieder geval de volgende keer het gevoel hebben dat we stappen kunnen zetten met elkaar om tot een goede cao voor jou te komen.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via de cao-pagina. Ga meteen naar de cao-pagina. 
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl