NS reageert eindelijk op voorstellen CNV Vakmensen

Eindelijk heeft NS gereageerd op de voorstellen van CNV. En dat geeft geen hoop. Veel voorstellen zijn afgewezen. Wel zijn we nog in gesprek.

Reactie NS op voorstellen CNV Vakmensen negatief

Eindelijk heeft NS gereageerd op de CNV-voorstellen en op de voorstellen van de andere bonden. Voor wat betreft loonsverhoging blijft hun bod van vorige week nog staan, te weten per juli 2022 3,1%, per juli 2023 2,3% en per juli 2024 2,1% voor een periode van 33 maanden. We hebben wel met elkaar gesproken over de vakbondsvoorstellen. De boodschap was  dat alle voorstellen die geld en/of capaciteit kosten NS niet wil  honoreren. Maar zelfs bij voorstellen die geen of weinig geld kosten reageerden zij vooral negatief. Wij hebben aangegeven dat het voor ons belangrijk blijft dat jij als medewerker je gewaardeerd voelt en dat onze voorstellen dat ook als doel hebben. Als jij je gewaardeerd voelt, ben jij loyaal en productiever en dat is positief voor het capaciteitsprobleem. Als werkgever moet je in deze tijd aantrekkelijk zijn, anders lopen mensen weg of komen niet binnen. Hieronder geven wij aan welke voorstellen wij hebben gedaan en de reactie van NS daarop.

Ontwikkelen, doorstromen, fit naar de eindstreep

 • De leerrekening, een persoonlijk opleidingsbudget waarmee je zelf voor je opleiding kunt sparen is afgewezen, omdat je volgens NS als NS-er al voldoende mogelijkheden hebt.
 • In het sociaal plan moet belastbaarheid, inzetbaarheid en geschiktheid beter omschreven worden. NS wil geschiktheid goed omschrijven
 • Voldoende tijd voor opleidingen. Die afspraak is volgens NS niet nodig, dat moet in overleg met de leidinggevende.
 • Combifuncties moeten mogelijk zijn. NS wil dat niet in de cao opnemen, maar het wel mogelijk maken.
 • RVU-regeling, waarbij je het fiscale maximumbedrag per jaar uitkeert wil NS niet afspreken. Omdat zij iedereen nodig hebben. Zij willen juist afspraken maken om medewerkers vrijwillig na hun pensioengerechtigde leeftijd langer te laten doorwerken

Hoofdstuk 8 ( voor directen) en hoofdstuk 9 (voor indirecten)

Het argument om destijds hoofdstuk 9 in te voeren was om output gestuurd te kunnen werken op jouw geschikt moment. Hoofdstuk 8 geldt voor medewerkers, die roostergebonden werken. Omdat NS hier nu niet goed mee omgaat en mensen met roosters in hoofdstuk 9 plaatst, willen wij daar afspraken over maken. Daar hebben wij voorstellen voor gedaan. Die voorstellen zijn door NS afgewezen.  Zij geven aan dat er weinig mensen hierover aan de bel hebben getrokken bij de ombudspersoon. Wij hebben aangegeven dat dit een vakbondspunt is bij vele onderhandelingen over reorganisaties, dus dat NS niet kan aangeven dat zij dit niet herkennen.

Balans werk en privé

 • NS wil eerst Plan je eigen werk evalueren en daarna eventueel met ons in gesprek gaan over zelfroosteren.
 • Aparte afspraken over nachtdiensten voor ouderen wil NS niet.
 • Verlof voor mantelzorg. NS wil daar geen extra verlof voor afspreken. Dit moet geregeld worden tussen medewerker en leidinggevende, aldus NS. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat je dit niet kunt verwachten van mensen in een moeilijke situatie.
 • NS wil wel een afspraak maken over het opnemen voor verlofsparen, maar met name voor het opnemen van sabbatical verlof (langer dan 6 weken), waar je dan zelf voor gespaard hebt, doen zij nu een tegenvoorstel (geen recht op dat verlof in de schoolvakanties) waardoor het in de praktijk praktisch onmogelijk wordt om dat verlof op te nemen.
 • Rouwverlof op maat ook voor overlijden van goede vrienden. NS wil geen extra verlof hierover afspreken en vindt dat je bij overlijden van goede vrienden in overleg met je manager moet gaan. Wij hebben aangegeven dat in zo’n kwetsbare periode hierover ook nog eens in gesprek moeten met je leidinggevende niet de goede weg is.
 • Geen weigering van verlof in bijzondere omstandigheden wil NS niet afspreken. Dat moet je maar met de leidinggevende regelen.
 • Recht op onbereikbaarheid tijdens niet werk-uren wil NS niet in de cao opnemen, maar omarmt wel het principe.
 • 32-urige werkweek tegen gelijkblijvend salaris wil NS niet afspreken. Wel wil zij met ons een onderzoek doen naar de mogelijkheid om 4 x 9 uur per dag te werken.
 • Bepalingen over inclusiviteit wil NS zelf ook in de cao opnemen.
 • Bepaling over grensoverschrijdend gedrag wil NS niet in de cao afspreken maar met de medezeggenschap regelen.

Positie uitzendkrachten

Hierover wil NS geen nadere afspraken met ons maken.

Bijdrage Internationale Collegialiteit

NS is ook niet bereid om een bedrag te doneren om vakbondscollega’s elders in de wereld te steunen.

Nog steeds in gesprek

Wij zijn nog steeds in gesprek. NS zal de volgende keer met een nieuw integraal aanbod komen. Wij zullen blijven proberen om toch een aantal van onze onderwerpen in de cao te krijgen. Dat zal een hele klus worden. 7 juli a.s. praten we verder. Natuurlijk houden wij jou op de hoogte.

Laat je horen!

Laat vooral weten wat je van de opstelling van NS vindt. Dat kan via i.wiersinga@cnvvakmensen of via de cao-website. Maar laat het ook vooral aan NS zelf weten. Samen kunnen wij NS laten weten hoe jij je gewaardeerd wilt voelen.

Met vriendelijke groet,
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 0623500986