Doe jij er toe voor NS?

CNV heeft ingezet op zinvol werk. Wij willen dat NS laat blijken dat jij gewaardeerd wordt en ertoe doet. NS heeft een aanbod gedaan waaruit dit niet blijkt. Een beperkte loonsverhoging tegenover verslechteringen van andere arbeidsvoorwaarden getuigt niet van waardering voor jou en je collega’s.

Nog steeds niet onderhandeld

CNV Vakmensen en de andere bonden hebben 7 weken geleden al een brief met hun voorstellen gestuurd. CNV heeft ingezet op zinvol werk. Daarin gaat het om beloning (inclusief toeslagen en 13 maand maar ook het aantal uren per week minder werken tegen hetzelfde salaris).  De onderwerpen balans werk en privé, jezelf ontwikkelen, doorstromen en fit je pensioen halen, hoe om te gaan met hoofdstuk 9 (voor de indirecten) en de positie van uitzendkrachten zijn voor ons ook belangrijk.
Over die voorstellen heeft NS de afgelopen overlegdagen veel vragen gesteld. Daarnaast heeft NS in partjes steeds haar voorstellen gedaan. Een geheel voorstel hadden wij tot dan toe nog niet ontvangen. Aan het eind van de 3e onderhandelingsdag ontvingen wij dan eindelijk hun integraal aanbod. Daarover en over onze voorstellen is nog steeds niet onderhandeld. Alles ligt dus nog op tafel.

Aanbod van NS: financieel aanbod tegenover verslechteringen

Bij een looptijd van 33 maanden (van 1 juli 2022 tot 1 april 2025) biedt NS:
 • een eenmalige uitkering van €500 bruto (als je 1 juli 2022 in dienst bent);
 • een loonsverhoging van 7,5% als volgt te verdelen:
  per juli 2022 een verhoging van 3,1%;
  per juli 2023 een verhoging van 2,3%;
  per juli 2024 een verhoging van 2,1%;
  (de hiervoor genoemde verhogingen gelden ook voor SAV-tarieven).
 • Per juli 2022 wordt een minimum uurloon gehanteerd van 14€ per uur met uitzondering van stagevergoedingen en werknemers die gedeeltelijk naar school gaan (zoals de techniekschool).
 • NS stelt een pensioenpremie voor van 24% voor het jaar 2023. Dit betekent dat je pensioenopbouw niet het maximum van 1,875% bedraagt.
 • De eerder door NS uitgesproken ambitie om uiterlijk in 2025 een pensioenpremie te betalen van 28,5% blijft staan.
 • In november 2023 bespreken we de pensioenpremie voor de volgende jaren.
NS stelt daarnaast de volgende aanpassingen van de cao voor:
 • Ouderenregelingen koppelen aan de AOW-leeftijd: dit betekent feitelijk dat de Ouderenregelingen op een latere datum dan nu ingaan.
 • Langer doorwerken stimuleren. Dit betekent dus ook doorwerken (op vrijwillige basis) nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt.
 • De plus- en minuren worden verrekend in een periode van 4 weken. In een eerder voorstel was dat 13 weken, maar het is nog altijd een langere periode dan nu.
 • Aanwijzen van CF, wat wil zeggen dat NS aanwijst wanneer jij een feestdag kan compenseren.
 • Onderzoek kortere diensten.
 • Vrijwillige 40-urige werkweek waarbij geldt dat medewerkers met een 40-urige werkweek ook de bonus ontvangen als aan medewerkers in dezelfde functiegroep de mogelijkheid wordt geboden voor WTV-verkoop met bonus.
 • Meer gebruik maken van Skills in plaats van diploma’s.
 • Compensatieregeling bij vrijwillige verplaatsing.
 • Inclusieve cao met uitbreiding verlof voor moderne gezinssamenstellingen en transitieverlof voor transgenders [1].
 • Flexibel maken van het betaalmoment vakantiegeld.
 • NS wil dat bij arbeidsongeschiktheid de huidige opbouw van je pensioen blijft bestaan.

NS begrijpt niet wat er onder NS-medewerkers leeft

In zowel de reactie op onze enquête over reorganisaties als op onze cao-enquête hebben CNV-leden duidelijk aangegeven dat zij zich niet gewaardeerd voelen door NS. Dat hebben wij NS laten weten; ook hebben wij dit bij de toelichting over onze voorstellen meerdere keren aangegeven. Als NS’er wil jij ervaren dat je zinvol werk doet en ertoe doet, is onze boodschap.
Uit bovenstaande voorstellen en de discussie die wij hebben gehad over het al dan niet in rooster of tijdgebonden werken voor indirecte medewerkers blijkt dat helaas helemaal niet.  De ouderenregelingen op één hoop gooien en naar achteren schuiven heeft voor vele ouderen gevolgen.
Wij hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat jij als NS’er fit de eindstreep kan halen. Daar helpt het gewoon naar achteren schuiven van allerlei ouderenregelingen niet bij. Het aanwijzen van CF-dagen beperkt jou als medewerker. Ook een verlenging van de huidige periode waarover die plus- en minuren berekend worden zijn ten nadele van medewerkers.
In de discussie over al dan niet tijdgebonden werken voor indirecten begrijpt NS niet dat als jij toch op kantoor aanwezig moet zijn, jij niet je eigen tijd kan indelen wat oorspronkelijk de bedoeling was van het onderscheid tussen hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Onze eerste reactie op het aanbod van NS was daarom niet positief. Als NS een aantrekkelijke werkgever wil blijven zal zij heel wat water bij de wijn moeten doen.

Onderhandelingen worden lastig

Volgende week gaan wij daadwerkelijk onderhandelen. En dat werd tijd. Kennelijk had NS al hun vragen aan ons over onze voorstellen nodig om hun integraal aanbod nu te doen. Over het aanbod en onze voorstellen gaan wij dan onderhandelen. Gelet op onze voorstellen, onze roep om de medewerkers het gevoel te geven zinvol werk te doen tegenover het aanbod dat NS nu heeft neergelegd, lijkt het erop dat het moeizame onderhandelingen zullen worden. Wij hebben nog 2 data gepland voor de zomer. Dat wordt een hele uitdaging. Natuurlijk blijven wij jou op de hoogte houden.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via de cao-pagina. Ga direct naar de cao-pagina

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl  
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag