CNV Vakmensen zal vanmiddag een ultimatum stellen aan NS

Naar aanleiding van onze ledenraadplegingen volgt vanmiddag een ultimatum aan NS.

Uitslag stemming ledenvergaderingen

Op 26, 27 en 28 juli jongstleden hebben wij ledenvergaderingen gehouden om jou en je collega’s die CNV-lid zijn, te informeren over de stand van zaken rondom het cao-overleg NS.  Wij hebben tijdens die vergaderingen uitgelegd dat wij uitonderhandeld zijn en waarom. Ook kon je stemmen over het eindbod van NS. 76% gaf aan tegen het eindbod van NS te zijn en bereid te zijn om actie te voeren. Om in actie te komen is het nodig dat ¾ van de stemmen tegen is en bereid is om actie te voeren. Daarom heten deze vergaderingen ook wel 3/4-vergaderingen.

Wat is een ultimatum?

Een ultimatum stuur je naar de werkgever (NS) als je uitonderhandeld bent en de leden het eindbod afwijzen. In dit ultimatum staan de eisen waaraan NS moet voldoen om tot een resultaat te komen. Daarin staat ook tot hoelang NS de tijd heeft om te reageren op de eisen. Ook staat erin dat als NS daar niet op reageert, er acties zullen volgen.

Onze eisen

De eisen, die wij aan NS stellen, zijn:

 1. Loonsverhoging: 4,5% per jaar plus een decemberuitkering van 8,33%. Daarnaast een fiscale maximale thuiswerk- en reiskostenvergoeding voor degenen, die het betreft.
 2. Looptijd van 2 jaar, 1 jaar is ook mogelijk.
 3. De verschillen, ontstaan door het omgaan met hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 moeten opgelost worden door:
  - als er tijds-en plaatsgebonden gewerkt wordt, vallen medewerkers onder hoofdstuk 8;
  - als je rechten hebt opgebouwd in hoofdstuk 8, dan neem je die mee naar hoofdstuk 9.
 4. Pensioenopbouw van maximaal 1,875% per jaar en maximale franchise.
 5. Een RVU-regeling tot 31 december 2025 met een maximale fiscale vergoeding.
 6. Een individueel budget van 250 euro netto per jaar.
 7. Rouwverlof voor iedereen.
 8. Rouwverlof bij overlijden goede vrienden.
 9. Oplossingen voor mantelzorg in de cao opnemen zoals
  - hulp van een mantelzorgmakelaar;
  - de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan hoe jij je diensten zo kan regelen
    dat je ook kan mantelzorgen;
  - indien nodig kan je mantelzorgverlof opnemen, waarbij je eerst de wettelijke
    mogelijkheden uitnut;
  - indien het niet anders mogelijk is krijg je extra (betaald) verlof.
 10. Als medewerkers een opleiding willen volgen, krijgen zij daarvoor de benodigde tijd.
 11. Mogelijkheid van combifuncties in de cao opnemen.
 12. Sabbatical is mogelijk bij verlofsparen.
 13. In de cao opnemen dat bij bijzondere omstandigheden je verlofaanvraag niet geweigerd kan worden.
 14. Onderzoek naar de mogelijkheid om 4 x 8 uur te werken.
 15. Afspraken over inclusiviteit.
 16. De leergang Vonk wordt voortgezet.

Reactietijd voor NS is één week

Wij geven NS tot 12 augustus 2022. 16.00 uur de tijd om te reageren op ons ultimatum. Dat is een week.

Daarna eventueel acties

Indien NS niet of onvoldoende reageert zullen wij tot acties overgaan. Welk soort acties, waar en wanneer, zullen wij jou te zijner tijd laten weten.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je terecht via de cao-pagina of via e-mail: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen bij NS
M 06 23500986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl