Cao-resultaat NS: Jij bent nu aan zet

Het is zover. Jij mag stemmen over het onderhandelingsresultaat cao NS. Na 9 rondes en een laatste marathonsessie van bijna 20 uur, is het wel duidelijk dat dit het maximaal haalbare is. CNV Vakmensen vindt het dan ook een behoorlijk resultaat. Het is nu aan jou. Je kunt stemmen tot en met 8 februari 2024.

Loon en vergoedingen 

 • Voor wat betreft loon is 4% voor een periode van 14 maanden afgesproken met een bodem van €240. Dat is een gemiddelde van 6,6%. Hoe dat per schaal uitpakt zie je in bijgevoegd schema.
 • De SAV-vergoedingen worden hierop aangepast door een stijging van 4%.
 • De bereikbaarheidsvergoeding wordt verhoogd met 20%.
 • De maandgarantie TVI wordt verhoogd van 95% naar 97%.
 • Derving SAV wordt op onderdelen aangepast.
 • Voor bepaalde groepen is het mogelijk om na pensioendatum door te werken met een doorwerkbonus.
 • De maaltijd en overnachtingsvergoedingen worden aangepast.
 • De thuiswerkvergoeding gaat naar het fiscale maximum van 2,35 euro per uur.
 • De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt meer generiek. Principe is je reist met de trein tenzij het niet anders kan en dan krijg je een fiscaal maximale vergoeding. Voor wat betreft NedTrain blijft er een overgangsregeling bestaan.
 • De vergoeding van werken op feestdagen wordt verhoogd tot €50.
 • Er komt een onderzoek naar een nieuw loongebouw.
 • Wij wilden ORT harmoniseren. In het kader van harmoniseren van alle vergoedingen wordt dat nu eerst geïnventariseerd om voor de komende cao daar afspraken over te kunnen maken.

Arbeids- en rusttijden

 • Het is de bedoeling dat er zoveel als mogelijk gekeken gaat worden of roosteren op maat een optie is. Daarbij worden 4 x 9 uur werken en ruilen van diensten ook betrokken. 
 • De streepjesdag van parttimers wordt gelijkwaardig aan de norm van een rustdag.
 • Per dienstregeling 2027 wordt het mogelijk om vanaf 63 jaar niet meer in de nacht te hoeven werken. Voor speciale groepen, die in het resultaat genoemd zijn, kan dat al eerder en ook op eerdere leeftijd. Is jouw functie daarin niet genoemd, dan geldt het helaas niet voor jou.
 • De RO-regeling is ook aangepast.
 • Het moment van opbouw OW wordt gelijkgesteld met moment RO (per 1-1-2025)
 • Over rusttijd bij overnachting is een afspraak gemaakt.
 • De bonus/malusregeling bij ziekte is afgeschaft.
 • Bij (mantel)zorgverlof ga je in gesprek met je leidinggevende en als die je verzoek afwijst moet dat schriftelijk gemotiveerd gebeuren.
 • Voor sommige functies is het mogelijk om 40 uur te werken. Die functies zijn beschreven.
 • Het urentotaal voor overuren voor niet-roostergebonden functies is aangepast.
 • Er vinden wat wijzigingen plaats met betrekking tot de vrije uren in het keuzeplan. Je kan bijvoorbeeld meer uren kopen of ze vaker per jaar kopen.

Werkgelegenheid en ontwikkeling

 • Het sociaal plan en de werkgelegenheidsgarantie wordt verlengd tot 1 januari 2028.
 • In de loop van de looptijd van de cao wordt gekeken door cao-partijen hoe het binnen NS gaat met het ontwikkelen van medewerkers.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van combifuncties.
 • Er wordt weer een leergang Vonk georganiseerd.

Overige zaken

 • Er komt een gesprek op gang over de erkenning van zware beroepen.
 • Voor wat betreft sociale veiligheid is afgesproken dat V en S-ers een retentiebonus krijgen als ze meer dan een jaar in dienst zijn en blijven.
 • Er is een afspraak over ondersteuning bij menstruatie- en overgangsklachten.
 • Bij structureel werk worden vaste medewerkers ingezet. Als een uitzendkracht meer dan 18 maanden werk voor NS doet, krijgt hij of zij een vast contract.
 • Tijdens WW wordt je pensioen opgebouwd zolang de huidige pensioenregeling geldt.

Het totale onderhandelingsresultaat en al onze nieuwsbrieven vind je op de cao-pagina Cao NS | CNV Vakmensen

Jij mag nu beslissen: breng je stem uiterlijk 8 februari uit

Je kunt stemmen over dit resultaat. Wij vinden het een behoorlijk resultaat. Het is nu aan jou. Laat ons weten wat je stemt.
Klik hier om digitaal jouw stem uit te brengen. Je hebt tot en met 8 februari 2024 de tijd.
Krijg je de nieuwsbrief per post dan vind je de link  om te stemmen op de cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/spoorwegen/cao-ns/ 

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Downloads