Cao-resultaat nog ver weg bij NS

Tijdens het laatste cao-overleg kregen wij een beeld wat NS van onze voorstellen vindt. Dat is helaas teleurstellend. Tot nu toe zijn er nog niet veel van onze wensen gehonoreerd.

Loon en vergoedingen

 • Wij willen tussen de 6 en 8% loonsverhoging, NS biedt 3,8%.
 • Een 32-urige werkweek tegen gelijkblijvend salaris krijgen we niet, want dat is te duur.
 • We krijgen vooralsnog geen verhoging van de decembervergoeding.
 • Verhoging van de thuiswerkvergoeding is bespreekbaar.
 • Gelijktrekken van de onregelmatigheidstoeslagen doet NS wel voorstellen maar het is de vraag of dit voldoende is.

Balans werk en privé

 • Mogelijkheid om meer dagen te kunnen kopen. NS biedt de mogelijkheid aan om dat met een week (36 uur of naar rato voor parttime en 40 uur werken) te verhogen.
 • Calamiteiten-, zorg-, mantelzorg- en rouwverlof wordt in principe toegekend. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan moet de leidinggevende dit schriftelijk en beargumenteerd aan de betrokkene laten weten.
 • Plannen van je eigen werk. Dat hebben we al veel keer op de cao-agenda gezet. Er is een pilot geweest en nu willen wij concrete afspraken maken. NS wil dat wij een breder onderzoek doen, zonder duidelijkheid over opdracht, uitkomst of datum voor einde van het onderzoek. Argument daarbij is dat de pilot niet representatief was voor heel NS.
 • Uitbreiden van de gegarandeerde verlofdagen. NS heeft dat niet omarmt. Wij hebben om argumentatie gevraagd, die krijgen we nog.
 • Een vierdaagse werkweek (al is dat 4 x 9 uur) invoeren is volgens NS niet in te plannen. Wij denken daar anders over.
 • Een concrete afspraak om de werkdruk met 20% te verminderen. NS wil dit niet regelen. We hebben om argumentatie gevraagd, die krijgen we nog.
 • De vraag om een fitheidsbudget van €500 wordt niet gehonoreerd door NS. Ook hier krijgen we nog de argumentatie bij.
 • Geen nachtdiensten voor medewerkers boven 55 jaar. Daar wil NS onderscheid maken tussen afspraken over V en S, rijdend en servicepersoneel (met uitzondering van PLP en CW) (vanaf 55 jaar) en mensen bij Nedtrain (alleen voor frontoffice-materiaal MBN en monteurs OB) (vanaf 63 jaar), omdat anders de roosters niet meer ingevuld kunnen worden. BO is niet genoemd, omdat daar niet aan gedacht is.

Ontwikkeling en inzetbaarheid

 • Tijd voor opleidingen, zowel voor functionele opleidingen (dat staat nu al in de cao) als voor persoonsgerichte opleidingen en voor stage. NS wil bezien hoe we dit in de cao kunnen regelen.
 • Combifuncties mogelijk voor alle functies. NS wil dat niet generiek afspreken in de cao, maar wil dat wel meer faciliteren, zonder dat het in de cao geregeld is.
 • Er komen loopbaanpaden. Volgens NS zijn er loopbaanpaden en die worden weer geactiveerd. Daarnaast wil NS afwachten wat het ontwikkelloket doet (zie NS insite)

Duurzaamheid

 • Korting op energiekosten bij de energieprovider van NS. Dat wil NS onderzoeken.
 • Vrij vervoer OV is door NS afgewezen in verband met de kosten.
 • Kilometervergoeding fiets van 40 cent per kilometer is door NS afgewezen. Wel wil NS de mogelijkheid om een fiets te kopen via het keuzeplan met een jaar verlengen en het bedrag verhogen met €2500. Dat zijn wat ons betreft onvergelijkbare grootheden.
 • Budget voor klimaatneutrale doelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, wil NS niet afspreken.

Aanvullend voorstel

Wij hebben een aanvullend voorstel gedaan om ook gebruik te maken van het keuzeplan als je ziek bent. Als je nu in oktober ziek ben, ben je een heel jaar uitgesloten van het keuzeplan, zo staat nu in de cao. NS stelt voor om per 1 januari 2025 elke maand de keuze voor tijd sparen te kunnen maken. Op die manier kan je elk gewenst moment per maand aangeven dat je wilt sparen. NB Dit geldt niet voor RO.

Voorstellen NS

Naast de reactie op onze voorstellen en de voorstellen van de andere bonden heeft NS ook zelf o.a. de volgende voorstellen gedaan. 

 • Het voorstel met betrekking tot onkostenvergoeding is aangepast door onderscheid te maken tussen werken in het binnenland en in het buitenland. Wij moeten dat voorstel nog nader bestuderen.
 • De TVI wordt aangepast. Dit voorstel lijkt goed maar moeten wij ook in samenhang met alle andere zaken nog nader bestuderen.
 • De doorwerkbonus voor werken na je pensioengerechtigde leeftijd wordt ongewijzigd voortgezet
 • Een onderzoek doen naar het functiehuis. Of loongebouw? Is dat nu nog toekomstbestendig, is dan de vraag.
 • De vergoedingen voor maaltijden en overnachtingen worden verhoogd met gebruikmaking van wat fiscaal mogelijk is.
 • NS is bereid een afspraak te maken om uitzendkrachten een vaste baan te bieden als ze niet voor ziekte, piek in het werk of projecten, worden aangesteld. Zij stelt daarbij een onbeargumenteerde termijn van 30 maanden voor.
 • De wachtdag voor ziekte wordt afgeschaft, daartegenover wordt de zorgdag dan ook afgeschaft.
 • Een onderzoek doen naar alle ouderenregelingen in de cao.
 • De afspraak over de 40-urige werkweek voor bepaalde doelgroepen voortzetten, met uitzondering van instandhouding en BO, want daar zijn nu of voldoende mensen of het is niet effectief gebleken.
 • Voor V en S een ‘blijfbonus’ van €1500 als je een jaar of langer in dienst bent bij NS vanaf 1 januari 2024. Deze bonus wordt dan uitgekeerd in december 2024.

Hoe nu verder?

Op 21 en 22 november a.s. onderhandelen wij over het hele pakket. Gelet op wat er tot nu toe geboden is, zal er echt nog wel wat moeten gebeuren. Wij hebben NS laten weten niet blij te zijn met hun reactie. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Ik realiseer me dat het onbevredigend is als je nu een tussenstand krijgt maar nog niet een geheel beeld hebt van waar wij nu naar toe gaan. Dat geldt ook voor de leden van de CNV cao-commissie en voor mij. Helaas is dat nu niet anders. Heb je desalniettemin opmerkingen dan kan dat altijd via i.iwiersinga@cnvvakmensen.nl  of via de cao-pagina Cao NS | CNV Vakmensen

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error