Cao-overleg NS van start gegaan

Het cao-overleg NS is van start gegaan met het toelichten van de voorstellen van iedereen aan tafel. Daarna is er op de onderwerpen ontwikkeling en duurzaamheid iets dieper ingegaan.

NS-voorstellen: cao moet eenvoudiger

Het doel van NS in hun voorstellen is dat de cao eenvoudiger (duidelijker en toepasbaar) moet worden. Volgens NS zijn er nu heel veel aparte regelingen, die ook moeilijk uitlegbaar zijn. Wij hebben zelf in onze voorstellen gezegd dat de onregelmatigheidstoeslagen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen gelijkgetrokken moet worden. Dus dat past in ieder geval in dat beeld. Voor de rest wil NS:

 • Een looptijd van 1 jaar;
 • Afspraken over een duurzame mobiliteitsregeling;
 • Eenvoudiger maken van een aantal vergoedingen zoals bijvoorbeeld TVI en buitenlandvergoeding;
 • Voor wat betreft werk- en rusttijden het tussentijds verkopen van verlofuren en het openstellen van de mogelijkheid om 40 uur te kunnen werken voor bepaalde doelgroepen.

NS heeft nog geen loonbod gedaan. De verwachting is dat zij dat op 31 oktober aanstaande, tijdens het volgende cao-overleg, zullen doen.

Discussie over ontwikkeling en duurzaamheid

We hebben nog niet over alle voorstellen een 1e verkennende discussie kunnen hebben.  Wel hebben we een eerste verkenning gedaan over de onderwerpen ontwikkeling en duurzaamheid. Voor wat betreft de CNV-voorstellen om duidelijkere afspraken te maken over tijd krijgen (door in te plannen) voor zowel functiegerichte als persoonsgerichte opleidingen, hebben wij een discussie gehad. Wij hebben aangegeven dat in ieder geval duidelijk moet zijn waarom iets wordt afgewezen. Het in kunnen plannen van persoonsgerichte opleidingen is voor ons belangrijk en dat hebben we goed duidelijk gemaakt. Voor wat betreft ons voorstel met betrekking tot combifuncties geeft NS aan daarvoor een aantal pilots te willen starten.
Wij willen graag vinger aan de pols houden een ook weten wat dat voor het salaris betekent.

Er is ook gesproken over loopbaanpaden. De discussie ging er met name over dat NS-ers nodig hebben te weten waar de NS in de toekomst naar toe gaat, zodat zij zich kunnen voorbereiden op die toekomst. Loopbaanpaden, waarbij duidelijk is welke stappen en/of opleidingen jij kunt doen, om mee te gaan in de veranderingen zijn dan wat CNV betreft heel belangrijk. NS gaf aan het op dit moment lastig te vinden daar afspraken over te maken.

Over duurzaamheid is wat langer gesproken. Ook omdat NS met een wat concreter voorstel kwam. NS wil:

 • Vergoeding woon-werkverkeer van alle OV;
 • Alleen een autovergoeding als
  - je de standplaats niet met OV kan bereiken
  - je op bepaalde aangewezen locaties werkt.
 • De 1e 10 kilometer ook vergoeden met een maximum tot 65 kilometer.

Over een fietskilometervergoeding wilde NS niet praten, omdat zij alles via het OV wil doen. De discussie hierover is nog zeker niet afgerond en gaat de volgende keer verder.

Hoe nu verder?

Je hebt in deze nieuwsbrief een tussenstand van de onderhandelingen gekregen. Die zijn nog zeker niet afgerond. Wij zullen je steeds na iedere onderhandeling op de hoogte houden van de tussenstand. Op 31 oktober a.s. praten wij verder en zal ook duidelijk worden welk loonbod NS doet.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen dan kan je die aan mij stellen. Je kan ook terecht op de cao-pagina: Cao NS | CNV Vakmensen

Digitale NS-magazine

De nieuwe digitale NS-magazine is weer uit. Dit is de link naar editie 2 van het digitale magazine: www.cnvvakmensen.nl/nsmagazine  Veel leesplezier!

Ike Wiersinga, onderhandelaar
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error