Het gaat goed met Cosco Shipping Lines & Cross-Ocean

CNV Vakmensen heeft, samen met FNV Havens, op donderdag 11 mei jl. periodiek overleg gevoerd met Cosco Shipping Lines en Cross-Ocean over onder meer de procesafspraken die gemaakt zijn in de cao. De cao loopt nog tot 31 december 2023. Vooruitlopend daarop werden de bonden tussentijds bijgepraat hoe het nu gaat met het bedrijf. Aan de orde kwam de pensioenregeling, de thuiswerkvergoeding, het generatiepact en de werkbelasting bij Cosco. Hieronder de hoofdpunten van het overleg.

Business-update

De bedrijfssituatie bij Cosco Shipping Lines & Cross-Ocean is stabiel. Volgens de werkgever lijken de haventerminals de grote werkdruk en de hoeveelheid grote schepen niet altijd aan te kunnen. Hierdoor wijkt Cosco Shipping Lines en Cross-Ocean soms uit naar Zeebrugge. Door tijdelijke sluiting van een aantal havens doen schepen er soms twee keer zo lang over als voor de coronacrisis.

Cross-Ocean is nieuwe uitdagingen aangegaan met onder andere Bosch. Door voor deze grote klant de logistieke control tower te zijn in de wereldwijde logistieke processen. Dit vraagt om nieuwe systemen en nieuwe activiteiten, wat wel voor extra werkdruk zorgt.

Tijdens de pandemie was er sprake van een minimale bezetting op kantoor. Er zijn strikte maatregelen genomen op kantoor, waardoor er weinig besmettingen hebben plaatsgevonden. Medewerkers hebben een netto betaling van € 450,- ontvangen om hun thuiswerkplek in te richten.

Werkbelasting

Binnen Cosco Shipping Lines & Cross-Ocean zijn het drukke tijden geweest, en nog steeds met de invoering van nieuwe systemen. De werkbelasting is hoog, terwijl er meer collega’s zijn bijgekomen. Werknemers zijn in de huidige arbeidsmarkt lastig te vinden. Het bedrijf biedt interne opleidingen aan om doorstroom te bevorderen. Gelukkig is het ziekteverzuim relatief laag, echter de werkdruk is wel een belangrijk punt waar de vakbonden aandacht voor blijven vragen.

Procesafspraken uit de cao

Na deze terugblik hebben CNV Vakmensen, FNV Havens en de werkgever stil gestaan bij de gemaakte procesafspraken in de cao.

Generatiepact:
Inmiddels hebben de cao-partijen afspraken gemaakt over de generatiepactregeling. Deze regeling stelt de werknemers in de gelegenheid om 2 jaar voor de AOW-leeftijd 80% te werken, met behoud van 90% van het voltijdssalaris en 100% pensioenopbouw. Mocht jij of een collega vragen hebben over het generatiepact, dan kun je bij HR en bij de vakbonden terecht.

Thuiswerken en reiskosten:
De werkgever heeft alle medewerkers die voor thuiswerken in aanmerking komen, de mogelijkheid geboden om in overleg 2 dagen per week thuis te werken. De helft van deze medewerkers is met de afdelingsmanager overeengekomen om 1 of 2 dagen thuis te werken, de andere helft blijft naar kantoor komen. Deze proef wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd.

Cosco Shipping Lines & Cross-Ocean is zoekende in de (on)mogelijkheden vanuit de fiscus voor wat betreft de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding. Omdat voor elke medewerker weer een aparte situatie geldt (de één komt met de trein, een ander met de auto), maakt dit de regelingen zeer bewerkelijk. Uiteraard gaan wij deze onderwerpen agenderen voor de komende cao-onderhandelingen. 

Pensioenperikelen:
Het huidige contract bij ABN-AMRO voor de pensioenverzekering loopt per 1 januari 2023 af. De ABN-AMRO wil geen Premie Pensioen Instelling (PPI) meer zijn. ABN-AMRO stopt volledig met deze zogenoemde premieregelingen en heeft de integrale verzekering ondergebracht bij Achmea. Dit heeft nu geen gevolgen voor de regeling. In het pensioenakkoord is afgesproken dat niet langer de pensioenuitkering centraal staat, maar de pensioenpremie. De kaders voor de nieuwe pensioenregelingen moeten op dit moment landelijk nog verder worden uitgewerkt.

De huidige pensioenadviseur van Cosco Shipping Lines & Cross-Ocean: AON, zal voor het bedrijf offertes uitvragen bij een aantal pensioenverzekeraars om – totdat de landelijke regelingen moeten worden doorgevoerd – weer een pensioenverzekering af te sluiten die aansluit op de bestaande. De vakbonden zullen betrokken worden bij deze offertes en tevens in de gelegenheid worden gesteld de aangeboden regeling te toetsen.

Tot slot hebben we ook kort gesproken over het functiewaarderingsysteem en welke mogelijkheden er zijn. De vakbonden zullen hierin meedenken.

Contact met de vakbond

Wil je vaker informatie ontvangen over de gesprekken en afspraken die de vakbonden hebben/maken met jouw werkgever? Word dan lid! Des te meer leden, des te luider de stem!

Heel graag willen we meer in contact blijven met onze leden om ook van jullie te horen wat er speelt binnen Cosco en waarvan jij vindt dat de bonden zich daarvoor moeten inzetten. Wil jij meepraten? Een nog actievere rol spelen namens de vakbonden? Neem dan contact met ons op. Ken je collega’s die nog geen lid zijn en die een stem hebben die gehoord moet worden? Ga dan naar jouw bond, maak je collega lid en ontvang zelf ook een leuk extraatje!

Wist je trouwens al dat op onze website je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen?

Vragen? Neem gerust contact op!

Mede namens de kaderleden Hans Heij en Marius Hordijk,

Nancy Abelskamp,
Bestuurder CNV Vakmensen
E.: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 25 11 59

Micky van Loon,
Bestuurder CNV Vakmensen
E.: m.vanloon@cnvvakmensen.nl
M.: 06 28 86 65 96