Leden CNV Vakmensen stemmen voor het eindbod van werkgevers in de cao Supermarkten VGL en LMB (MKB)

Jullie, de leden, hebben met 78% voor het eindbod van de werkgevers gestemd en daarmee zijn er twee nieuwe cao's voor de supermarkten.

De nieuwe cao loopt van 2 juli 2023 tot 1 juli 2024. Op 1 september 2023 zullen de lonen worden verhoogd met 10% en voor de periodelonen zal dit op 14 augustus 2023 plaatsvinden. Daarnaast zijn er drie protocolafspraken gemaakt, waarover wij de komende 12 maanden met de werkgevers zullen spreken. 

Teleurstelling

Niet iedereen is blij met deze nieuwe cao. Hoewel heel veel van jullie hebben ingestemd met het eindbod, zijn er ook leden die teleurgesteld zijn. Teleurgesteld, omdat de verhoging niet direct ingaat op de ingangsdatum van de nieuwe cao. Teleurgesteld, omdat er niets meer is geregeld dan alleen een loonsverhoging. Er zijn geen afspraken gemaakt over een betere regeling voor oudere werknemers. De RVU-regeling is slechts verlengd. En er zijn geen afspraken gemaakt over een betere balans tussen werk en privé. 

Afwijzing eindbod door FNV

En dan is er nog het feit dat de leden van FNV het eindbod hebben afgewezen met 57% van de stemmen en zij deze cao dus niet zullen ondertekenen. Is FNV harder dan CNV? Het gaat hier niet om harder of minder hard. Er zat een verschil in de inzet van beide bonden. CNV Vakmensen heeft ervoor gekozen om te gaan voor een stevige loonsverhoging om zo snel mogelijk een deel van de verloren koopkracht te herstellen. Wij waren ervan overtuigd, dat wanneer wij de onderhandelingen moeilijker zouden maken door allerlei aanvullende eisen toe te voegen, dit ten koste zou gaan van de hoogte van de loonsverhoging en het tempo. Meestal worden cao's voor supermarkten te laat afgesproken en worden de loonsverhogingen in stukjes geknipt. Wij wilden snel een nieuwe cao met in één keer een serieuze loonsverhoging. De FNV heeft gekozen voor een andere strategie en haar inzet uitgebreid met een pakket aan aanvullende eisen. Geen van de aanvullende eisen is onderdeel geworden van het eindbod wat werkgevers de bonden hebben gedaan. Dan is het ook begrijpelijk dat de leden van FNV anders reageren dan de leden van CNV Vakmensen. 

De FNV heeft aangegeven de cao niet te zullen ondertekenen, maar de leden ook niet op te roepen tot actie. Zij willen blijven meepraten over de protocolafspraken die gemaakt zijn in deze cao en ik denk, dat dat ook terecht is. 

Hoewel een aantal van jullie teleurgesteld is, ben ik ongelooflijk trots op het lef wat de leden van CNV Vakmensen hebben getoond om op deze manier de onderhandelingen in te gaan en het resultaat van 10% verhoging binnen te halen. Met jullie "ja", heb je niet alleen 10% voor jezelf geregeld, maar ook voor al jouw collega's. 

Protocolafspraken

In de protocolafspraken staat dat bonden en werkgevers gedurende de looptijd van deze cao alle bestaande functies opnieuw zullen beschrijven en er voor nieuwe functies een beschrijving komt. Daarnaast wordt er gesproken over een nieuw loongebouw, waarin weer voldoende afstand komt tot het Wettelijk Minimumloon. Er weer een logische afstand zit tussen de verschillende loonschalen en er voldoende perspectief is binnen de schaal. Dit alles kunnen wij niet zonder jullie inbreng. Het is juist dit jaar heel erg belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Wat jullie belangrijk vinden en eerlijk of de beschrijving van jouw functie klopt. 

Vanaf september zal ik jullie maandelijks een update sturen en online bijeenkomsten organiseren, waarin ik jullie bijpraat over de stand van zaken. 

Heb je nog vragen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina, klik HIER voor cao VGL en HIER voor cao LMB (MKB).

Geniet van de zomer en tot september!

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23 00 62 14
E j.twerda@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error