Terugkoppeling onderhandelingen cao MITT

Dinsdag heeft het eerste overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao. Voorstellenbrieven zijn besproken en eerste reacties zijn gedeeld.

De verschillen tussen de voorstellen die er vanuit CNV Vakmensen (en andere bonden) zijn gedaan en de voorstellen vanuit werkgevers zijn enorm. In de bijlage vind je de voorstellenbrief van werkgever. Daar waar CNV Vakmensen een verbetering van de generatiepactregeling voorstelt, zien werkgevers geen reden om hier verandering in aan te brengen. Volgens werkgevers begint nu de discussie goed vorm te krijgen en neemt de belangstelling toe. Een heel ander signaal dan CNV Vakmensen heeft ontvangen: het is te duur voor werknemers, men moet er teveel voor inleveren, hoe graag men ook gebruik wil maken van de regeling.

Afwijzing voorstellen

Het voorstel voor thuiswerkregeling en thuiswerkvergoeding, net zoals de verbetering van de reiskostenvergoeding wijst men af. Ook de aanvulling tot 100% voor geboorte- en ouderschapsverlof wordt afgewezen. De discussie over de 30-urige werkweek wil men op dit moment niet voeren. 

Buitengewoon verlof

De opmerking over de negatieve afwijking van wetgeving over calamiteiten- en kortdurend zorgverlof wordt onderzocht. Daarnaast is er na enig aandringen een indicatie gegeven over het loonbod. Werkgevers geven aan dat er mandaat is voor 2,5%, waarbij verbetering van bijvoorbeeld de generatiepact-regeling ertoe zal leiden dat de loonsverhoging lager wordt.

Hoe verder

Vanuit vakorganisaties is aangegeven dat dit ver af ligt van de loonvraag van de verschillende bonden. De vraag die het oproept is of verder onderhandelen dan zin heeft. Voorlopig hebben we wel nog een vervolgoverleg staan, maar we horen graag hoe jullie naar de voorstellen van werkgevers kijken.
Dus een dringende oproep om je mening te geven over de voorstellen van werkgever en wat jij zou willen/kunnen doen om werkgevers te bewegen om een verbeterd bod uit te brengen. 
Mail deze naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl.

Meepraten en reageren

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Kitty Huntjens
Onderhandelaar MITT CNV Vakmensen
M 06-47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl 


Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error