Cao MITT (mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie)

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling

Werk je in een bedrijf dat zich bezighoudt met mode, interieur of confectie, dan werk je voornamelijk met stoffen en textiel. Je bezigheden kunnen strekken van het vervaardigen van gordijnen, tot het ontwerpen van kledingstukken. De textielindustrie in Nederland biedt werkplek aan ruim 12.500 mensen, verdeeld over zo’n 900 bedrijven. In de cao MITT staan afspraken over salaris, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken.

De cao is van toepassing op ondernemingen waarvan de werkzaamheden vallen onder:

 1. de mode- en interieurindustrie,
 2. de tapijt- en textielindustrie.

Indien een onderneming werkzaamheden verricht die zowel in de werkingssfeer van deze cao als de cao Retail NonFood zijn omschreven, is deze cao van toepassing, tenzij de onderneming op jaarbasis meer dan 50% van haar totale omzet behaalt met activiteiten als bedoeld in artikel 1 van de cao Retail Non-Food.

Mode- en interieurindustrie

Dit is:

 • het maken en/of laten maken,
 • het verwerken en/of bewerken dan wel
 • laten verwerken en/of bewerken van kleding, kledingaccessoires of andere textielgoederen tot een gebruiksvoorwerp of verbruiksvoorwerp of een halffabricaat daarvan.

Van maken en/of laten maken en/of ver- en/of bewerken dan wel laten ver- en/of bewerken is sprake als een onderneming één of meer van de fasen van ontwerp tot en met verzendklaar maken van:

 • kleding, en/of
 • kledingaccessoires, en/of
 • andere textielstukgoederen uitvoert en/of in zijn opdracht door derden laat uitvoeren.

Hieronder valt ook alles wat deze textielgoederen vervangt, zoals bijvoorbeeld: gerubberd doek, plastic, leder en bont.

Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de ondernemingen die:

 • vallen onder de detailhandel en die alleen de in de detailhandel gebruikelijke bewerkingen uitvoeren;
 • in hoofdzaak eindproducten maken, waarvan de verwerkte textielgoederen geen hoofdbestanddeel uitmaken, zoals schoen-, matras- en meubelfabrieken. Dit geldt ook voor alles wat deze verwerkte textielgoederen vervangt, zoals bijvoorbeeld: gerubberd doek, plastic, leder en bont;
 • in hoofdzaak producten maken waarop de cao voor de schoen- en lederwarenindustrie of de cao voor zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel, afgekort "SZS”, van toepassing is;
 • in hoofdzaak maatkleding maken.

Tapijt- en textielindustrie

Dit is:

 • het maken en/of laten maken van eendimensionale in dikte variërende langgerekte structuren, zoals garens, band, touw en dergelijke door middel van het verwerken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische en minerale vezels;
 • het van deze structuren (bijvoorbeeld garens of vezels) maken en/of laten maken van tweedimensionale vlakke structuren, zoals weefsels, breisels, tapijt, netten en dergelijke, met uitzondering van papier;
 • het van deze structuren (bijvoorbeeld garens of vezels) maken en/of laten maken van driedimensionale producten, zoals sokken, slangen en dergelijke;
 • het veredelen en/of laten veredelen van deze structuren door middel van een (oppervlakte)bewerking (dit is het aanpassen van eigenschappen en/of uiterlijk, zoals bleken, verven, (3D)drukken, finishen en coaten);
 • het bewerken en verwerken en/of laten bewerken en verwerken van textiele afvallen ten behoeve van hergebruik (recycling);
 • het bewerken en/of laten bewerken van kapok en ander vezelmateriaal.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Kitty Huntjens
Onderhandelaar

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte