Stemming resultaat cao MITT

Heel in het kort ben je al geïnformeerd over het feit dat er een resultaat is bereikt. Het wachten was op de definitieve tekst, die is er nu en er wordt een uitgebreidere toelichting gegeven. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid tot stemmen geboden.

Het is een traject van lange adem geweest

Al direct bij aanvang van de onderhandelingen bleek dat er een groot verschil zat tussen de loonvraag vanuit medewerkers en het loonbod vanuit werkgevers. Uiteindelijk zijn er, na soms stevige discussies, afspraken gemaakt die CNV Vakmensen aan haar leden voorlegt. Er ligt een resultaat met de looptijd van 1 jaar.

Een van de punten, waarover lang gesproken is, was de generatiepactregeling. In de cao van 2022 was hier al de mogelijkheid aan gegeven en werd 2022 aangemerkt als een proefjaar, waarbij de intentie -in ieder geval vanuit CNV- was om in de cao 2023 over te gaan tot een definitieve regeling. 
Positief hierbij is dat het inmiddels voor de meeste werkgevers geen vraag meer is of deze regeling er überhaupt moet komen, maar wel zijn er nog volop vragen over de mogelijkheden en mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. 
Uiteindelijk is er een regeling afgesproken, waarbij je 80% werkt, 85% loon ontvangt en er 100% pensioen wordt opgebouwd. Er zijn een aantal criteria benoemd. Deze regeling staat in de bijlage en een bijbehorend reglement wordt nog opgesteld.

Loonsverhoging

Zoals eerder gemeld, is er lang gesproken over de loonsverhoging. De uitkomst is dat per 1 januari 2023 de lonen (schaallonen en werkelijk verdiende lonen) met 6% worden verhoogd en per 1 april 2023 nogmaals met 1%. Een belangrijk punt is tijdens de discussie geweest, het feit dat ook de werkelijk verdiende lonen worden verhoogd.

Generatiepact

Voor velen van jullie was naast de loonsverhoging, immers de inflatie was en is erg hoog, een belangrijk punt. Uiteindelijk zijn we tot een afspraak gekomen, waarbij de mogelijkheid bestaat om met inleveren van bijvoorbeeld ATV, wettelijke vakantiedagen een betere regeling af te spreken. Voor nu geldt dat het belang dat CNV en medewerkers hechten aan een regeling in de cao, bepalend is geweest om daadwerkelijk een afspraak te maken. Alternatieven waren óf geen regeling óf een regeling die korter van duur was en waarbij meer verlof moest worden ingeleverd. 

In de bijlage staan alle afspraken benoemd. Mocht je vragen hebben, mail ze.

Vanuit CNV Vakmensen zijn we positief over het bereikte resultaat. Het is het maximale resultaat dat we met onderhandelen konden bereiken. Maar uiteindelijk bepalen de leden of men akkoord gaat met het resultaat. Vandaar dat hierbij de mogelijkheid wordt geboden om te stemmen over het resultaat. Maak gebruik van deze mogelijkheid, het is immers in jouw belang dat de nieuwe cao er komt.

HOE STEM JE?

Je kunt als lid digitaal eenmaal je stem uitbrengen. Stemmen kan tot 1 mei 2023 12.00 uur. Let op: je kan maar één keer je stem uitbrengen.
Krijg jij deze nieuwsbrief per post ga dan naar de cao-pagina via www.cnvvakmensen.nl/caos en typ MITT in het zoekveld.
Ben je geen lid dan horen wij wel heel graag wat jij ervan vindt, laat weten wat jouw stem is op de cao-pagina.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject.
<< Ga naar jouw cao-pagina >>

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief mail naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl.

Oproep

Mocht je actief willen worden bij cao-traject als deelnemer van de onderhandelingsdelegatie of als kaderlid? Meld je aan en ook dan geldt: mail of bel.

CNV Vakmensen
Kitty Huntjens, bestuurder
E. k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error