Vierde ronde cao-onderhandelingen cao Kartoflex

De onderhandelingen over de cao Kartolflex naderen een eindfase, maar we zijn er nog niet.

Overleg 6 september 

Op 6 september hebben wij voor een vierde keer onderhandeld over jullie nieuwe cao. Als input hebben wij meegenomen de uitkomst van de recente peiling (die afgelopen vrijdag afliep) over jullie mening over het loonbod zoals dat op 11 juli door de werkgever is gedaan. Slechts een enkeling was het eens met het loonbod van werkgevers in de derde ronde. Meer dan 75% is bereid om voor de cao actie te voeren. Op een aantal punten die nog open stonden van de vorige keer hebben we overeenstemming bereikt, zie de kijk en vergelijk in de bijlage, welke we aangepast hebben naar de laatste stand van zaken. 

Wat staat er nog open?

Deze 3 punten staan nog open:
  1. vastleggen dat bedrijven die met een Jaarurennorm werken of willen gaan werken, overleg dienen te voeren met de vakbonden; 
  2. schrappen van de aanloopschalen; 
  3. loon en looptijd.

Volgend overleg 14 september

Vakbonden hebben vastgesteld dat met wat er nu ligt wij geen onderhandelingsresultaat kunnen afspreken en hebben verzocht om een eindbod van de werkgever. Een eindbod wil zeggen dat wij uitonderhandeld zijn en het onze leden zijn die al dan niet instemmen met het eindbod, waarbij bij een afwijzing door de leden, een actietraject niet uitgesloten wordt.
Voor de werkgevers, was dit een brug te ver en zij gaan dus nog één keer terug naar hun achterban. Dat betekent dat de vastgelegde datum van 14 september nodig is voor, hopelijk, de laatste cao-ronde.

We houden je op de hoogte

Na 14 september horen jullie van ons of wij tot een resultaat zijn gekomen of niet. Het hele cao-traject kun je volgen op de cao-pagina Cao Kartonnage/Flex. verpakkingen | CNV Vakmensen

Mede namens kaderleden Ronald Kampinga (FNV) en Bertus Jansen van Roosendaal (CNV),
en bestuurder Monique Daamen, FNV Procesindustrie: Monique.daamen@fnv.nl    
Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen:  j.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error