Al het nieuws

Tweede ronde Cao Kartonnage en flexibele verpakkingen

Op dinsdag 10 mei hebben we onderhandeld over de cao Kartonnage en flexibele Verpakkingen. Het overleg heeft in goede sfeer plaatsgevonden.

Loonsverhoging in centen in plaats van procenten

Wij hebben nogmaals benadrukt dat wij een loonsverhoging willen in een bedrag en niet in procenten. Dit omdat in onze sector veel werknemers zijn die in de lage loonschalen zitten. Werkgevers hebben ons aangehoord maar moeten dit terug leggen bij hun achterban, omdat zij niet voorbereid waren op deze loonvraag.

Overige punten 

Daarnaast zijn de verslechteringen van de werkgeverszijde van tafel, dus de 2-ploegentoeslag blijft zoals die was, eveneens de loondoorbetaling bij ziekte (mits er overeenstemming komt over een totaalpakket). Lastige punten zijn onze inhoudelijke voorstellen, zoals overwerkvergoeding op een feestdag, een vergewisbepaling en afschaffen van de aanloopschalen. Ook een RVU-regeling (zwaar werk regeling) ligt nog ver buiten handbereik.

Volgende onderhandelingsdatum 31 mei

Op 31 mei gaan we weer verder onderhandelen. Heb je nog vragen? Mail of app mij dan. Of stel je vraag op de cao-pagina

Mede namens Monique Daamen, bestuurder FNV Procesindustrie
Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048 / j.kraan@cnvvakmensen.nl