Eenmalige vergoeding cao Kartoflex

De nieuwe cao Kartonnage en flexibele verpakkingen is op 1 juli ingegaan. Met de start van de cao zijn de loonschalen met €85 verhoogd en een éénmalige vergoeding van €150. Hieronder de spelregels over de €150.

Stand van zaken cao afhandeling    

Begin juli hebben wij laten weten dat de afspraken voor de nieuwe cao ingaande 1 juli 2022 tot en met september 2023, definitief waren zowel aan de zijde van de vakbonden alsmede aan de kant van de werkgeversvereniging; Kartoflex. In augustus bleek dat dat wij een verschil van inzicht hadden over de uitbetaling van de afspraak rondom de € 150,- eenmalig in juli en in januari 2023. Waar we het wel over eens zijn is het volgende:

•    Iedereen in dienst met een contract voor onbepaalde tijd heeft recht op deze uitkering
•    Iedereen in dienst in juli met een contract voor bepaalde tijd heeft recht op de uitkering
•    Iedereen die in juli in dienst was op basis van een 40-urig contract (onbepaalde tijd alsmede bepaalde tijd) heeft recht op 40/36e van dit bedrag = €166,67.

Iedereen in dienst in juli op een nul-urencontract: hier is nog onduidelijk hoe we het bedrag moeten berekenen. Immers: de afspraak is dat het bedrag naar rato wordt berekend voor een parttimer. Hoe bereken je dit dat voor iemand die wel in dienst is, maar bijvoorbeeld die maand net maar 5 uur gewerkt heeft en daarvóór altijd 20 uur?

Verschil van inzicht

Verschil van inzicht is vooral over of een uitzendkracht ook recht heeft op dit bedrag of niet. Wij zijn van mening van wel, de werkgevers zijn daar nog niet van overtuigd en willen iets meer tijd om dit juridisch uit te zoeken.  Wij geven ze die tijd tot 20 september dan hebben wij weer een overleg. Op de agenda staat dan dit punt maar ook gaan we dan de finale tekst voor de nieuwe cao met elkaar aftikken.

Van belang voor jou en je collega

Werken er bij jullie uitzendkrachten die de eenmalige nog niet betaald hebben gekregen? Laat ze dan weten dat de vakbonden van mening zijn dat zij ook recht hebben op dit bedrag. Het is goed dat de uitzendkracht dit weet omdat we straks de kans lopen dat zij alweer vertrokken zijn voordat een en ander tot uitbetaling komt.
De definitieve cao-tekst zal pas naar verwachting eind september gereed zijn en aangeboden worden aan het Ministerie van Sociale zaken.

Wat betekent dit voor de uitvoering van de nieuwe cao?

Werkgevers die lid zijn van de werkgeversvereniging Kartoflex dienen nu al de nieuwe cao-afspraken uit te voeren, dus ook de overeengekomen loonsverhoging! Van €85,- per maand. En de eenmalige uitkering conform hetgeen aan het begin van dit pamflet vermeld staat. 
Werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversvereniging, kunnen wachten met het uitbetalen van de loonsverhoging, maar daar schieten ze weinig mee op. Zodra namelijk het ministerie de cao zoals wij dat noemen, algemeen verbindend heeft verklaard, moeten ook zij de overeengekomen loonsverhoging betalen! En dan uiteraard met terugwerkende kracht. De vraag is dus wat zij ermee zouden opschieten om te wachten met betalen totdat de cao algemeen verbindend is verklaard.

Vragen?

Neem dan contact met mij op. Je kan hier het hele cao-proces nog eens bekijken.

Mede namens Monique Daamen, FNV Procesindustrie,
Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
M  06 05160 2048 /  j.kraan@cnvvakmensen.nl