Stem over het onderhandelingsresultaat Cao DS Smith Packaging

In de afgelopen periode hebben vakorganisaties en DS Smith Packaging elkaar gesproken over een nieuwe cao. Na een spannende laatste ronde is het gelukt om goede afspraken te maken die in een onderhandelingsresultaat zijn opgenomen.

Proces
Corona heeft uiteraard ook invloed op de inhoud bij cao-onderhandelingen. Het is in veel sectoren en bedrijven lastig om afspraken te maken, maar ook de stijgende loonontwikkeling die er voor Corona was, heeft een flinke tik gekregen. In veel bedrijven en sectoren is dit ook logisch. Bij Ds Smith Packaging werken jullie gewoon door en blijft productie draaien, wel zijn er effecten van corona maar vooral van grondstofprijzen, concurrentie en een snelle wisseling van vraag uit de markt. Om deze redenen is er gekozen voor een éénjarige cao, omdat het lastig is om ver vooruit te kijken.

Het onderhandelingsresultaat
In de bijlage vind je het complete onderhandelingsresultaat waarover je aan het eind van deze nieuwsbrief gevraagd word je stem uit te brengen. Hieronder enkele hoofdlijnen:

-      Een looptijd van 1 jaar.
-      Een loonstijging: 2,5% per 1 mei 2020.
-      Wijzigen in de afbouwregeling bij een lagere salarisindeling of lagere ploegentoeslag.
-      De 7-jaars regeling van geen afbouw voor de AOW komt te vervallen (art 9 lid 1 g,h).
-      Lagere AEB bij aanwijsbaar onvoldoende functioneren zonder verbeteringen binnen
       een verbeterplan.
-      Wijzigingen in de consignatieregeling.
-      Evaluatie van de huidige LFV en een onderzoek naar een toekomstbestendige
       regeling waarbij we ook kijken naar RVU, Wet Wieg en het Generatiepact.
-      Er komt een nieuw moderner geschreven cao-boekje. Dit zijn tekstuele, maar geen
       inhoudelijke wijzigen.
-      Ds Smith Toppositie komt ook onder de cao te vallen.

Onderhandelingen
Ondanks dat de onderhandelingen in goede sfeer verliepen waren het op inhoudelijk gebied soms scherpe discussies. Vakorganisaties en de werkgever hadden soms een hele andere startpositie en visie waar vanuit voorstellen of situaties bekeken werden. Zo is CNV Vakmensen bijvoorbeeld niet van negatieve prikkels rondom het functioneren, maar van positieve prikkels voor medewerkers en ze zo te stimuleren en te ondersteunen om het beste uit zichzelf en het werk te halen.
Daarnaast zijn we teleurgesteld dat de werkgever geen thuiswerkregeling in de cao wil opnemen hoewel hier vraag naar is en dit momenteel veel voorkomt in cao-land. CNV Vakmensen is van mening dat de werkgever hiermee aan de cao-tafel om de belangen van een grote groep medewerkers heenloopt. Positief zijn we over de loonstijging, zeker gezien de huidige markt en de ontwikkelingen in andere cao's.

Afbouwregeling
De wens voor een nieuwe afbouwregeling stond al langer tussen de  voorstellen van de werkgever. Hier hebben we uitgebreid over gesproken en zijn op ons verzoek termijnen verlengd in de onderhandelingen om de regeling beter te maken voor de werknemers. Maar de nieuwe salarisafbouw bij een lagere schaalindeling is een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Qua afbouw van ploegentoeslag zit hier wel verbetering in. Daarnaast is het in deze periode van onzekerheid goed om een korte cao af te spreken. Tot slot geeft de afbouwregeling rondom salaris en ploegen, straks een keuze aan de medewerker of zij dit in de loop van de jaren willen uitbetalen of in één keer. CNV Vakmensen legt het resultaat vanwege de voors en tegens neutraal voor.

Stemmen
Het is aan jou. Als lid van CNV Vakmensen heb jij de kans om voor of tegen het resultaat te spreken. Breng hier je digitale stem uit; graag ontvang ik ook een toelichting bij je stem zodat ik je stem begrijp, maar ook eventuele opmerkingen anoniem kan terugleggen bij DS Smith Packaging. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je mij via e-mail laten weten wat je stemt met een toelichting hierop. Stemmen kan tot en met 2 juni.

Contact
Heb je vragen of wil je doorpraten over het onderhandelingsresultaat? Geef je dan op voor een digitale MS Teamsmeeting op 31 mei vanaf 20.00. Uiteraard mag je mij ook een e-mail sturen met je vragen. 

Collega nog geen lid?
Zijn er directe collega's nog geen lid? Wijs ze op de voordelen die te vinden zijn op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap en schrijf je in als lid. Dan ontvang jij een vvv-bon van € 12,50. Word je collega lid voor 2 juni, dan kan er direct meegestemd worden.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Downloads