Werknemer ASML niet verplicht tot overwerk

De cao-afspraak artikel 2.6.1 Metalektro is glashelder: een werknemer is niet verplicht over te werken. Dit is het uitgangspunt geworden sinds we vanaf 1 december 2022 een nieuwe cao-Metalektro hebben. Als ASML vanuit de “call-out” regeling hier in het verleden vaak gebruik van heeft gemaakt zal ASML hierop moeten anticiperen. Gewoon doorgaan op dezelfde weg kan niet meer. Bij een calamiteit kan de werkgever de werknemer wel verplichten tot overwerk. Met ‘calamiteit’ wordt bedoeld een niet beoogde of onverwachtse gebeurtenis. Deze verplichting is beperkt tot maximaal 10 uur per 4 weken. An English version is to be found below.

Toelichting

Werkgever kan alleen bij (dus tijdens) een calamiteit mensen verplichten tot overwerk. Dus niet nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden en dus ook niet naar aanleiding van een calamiteit. Het gaat om calamiteiten die niet voorzien kunnen worden dus onverwachts toeslaan.

Hoe past ASML de regeling toe in de praktijk?

Uit onderzoek blijkt dat ASML een totaal andere beleving heeft van wat een calamiteit is. ASML stelt, naar verluidt, dat wanneer een machine in “hard down” status is, wat de oorzaak ook moge zijn, sprake is van een calamiteit. In de praktijk bleek een willekeurige machine 229 disturbances, 199 hard downs te hebben. Volgens de stelling van ASML zou het dan calamiteiten regenen? Dat kan toch niet waar zijn?

Kom in actie

Overwerk is tijd van de werknemer. Daar gaat dus ook de werknemer zelf over en kan niet eenzijdig worden opgelegd. Maar zoals bekend ziet ASML dat heel anders, helaas. Laat je stem horen als je dit wilt veranderen, door eerst de survey in te vullen en gehoor te geven aan de oproep die daaruit zal volgen. Je hebt hiervoor de tijd tot donderdag 14 december 23.59 uur. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres bovenin je browser op internet de survey invullen: https://bit.ly/3uSLPVr Wil je meepraten of vragen stellen over ASML? Ga dan naar onze cao-pagina: Cao Metalektro | CNV Vakmensen

Mede namens
Klaas Brantjes en Maaike Westerhoek, CNV-delegatieleden,
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2032 /  a.huizinga@cnvvakmensen.nl

__________________________________________________________

Employee is not obligated to work overtime        

The collective agreement provision, Article 2.6.1 of Metalektro, is straightforward. Employees are not obligated to work overtime. This has been the guiding principle since the introduction of the new Metalektro collective agreement on December 1, 2022. If ASML has frequently used the "call-out" arrangement in the past, the company will need to adapt to this change. Continuing the same course is no longer viable. In the event of an emergency, the employer can require the employee to work overtime. An 'emergency' is defined as an unintended or unexpected event. This obligation is limited to a maximum of 10 hours every 4 weeks.

Explanation

The employer can only mandate overtime for employees during an emergency, not after the emergency has occurred, and not in response to an emergency. This specifically applies to unforeseeable emergencies that strike unexpectedly.

How does ASML apply the arrangement in practice?

Research indicates that ASML has a fundamentally different understanding of what constitutes an emergency. Allegedly, ASML asserts that whenever a machine is in a "hard down" status, regardless of the cause, it is considered an emergency. In practice, a random machine was found to have 229 disturbances, 199 hard downs. According to ASML's proposition, would that lead to an abundance of calamities? That cannot be true.

Take action

Overtime(time) belongs to the employee. It is under the employee's control and should not be imposed unilaterally. Unfortunately, ASML holds a different perspective on this matter. Raise your voice if you wish to bring about change. Start by completing the survey and responding to the subsequent call to action. You can respond till Thursday 14th December, 23.59 PM. If you receive this newsletter by post, you can complete the survey on the internet with this web address at the top of your browser: https://bit.ly/3uSLPVr Do you have any question regarding ASML? Please visit the cao-page: Cao Metalektro | CNV Vakmensen

On behalf of Klaas Brantjes and Maaike Westerhoek, CNV delegation members,
Arjan Huizinga, negotiator CNV Vakmensen
M 06 5160 2032 / a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error