Royal IHC: kwartaaloverleg en uitnodiging ledenvergadering

Beste leden, op donderdag 6 juni hebben de vakbondsdelegaties een overleg gehad met IHC. In dit overleg hebben we diverse onderwerpen besproken. Graag lichten we dit in deze nieuwsbrief toe èn nodigen we jullie uit voor een ledenvergadering.
Overleg 6 juni 
We hebben in het overleg een korte business update gekregen. De operatie is stabiel, wel is er wat vertraging op Boskalis en Kenmare waardoor de omzet ook verschuift. Dit heeft de aandacht, er wordt gekeken hoe de gaten gedicht kunnen worden. Tevens hebben we onder andere stilgestaan bij het cao resultaat voor de Metalektro, een cao dag die 
we willen plannen, de leaseregeling en de 50-urige werkweek.

Ledenvergadering
Hierbij willen we je uitnodigen voor een ledenvergadering voor alle leden van de vakbonden.
Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op:

Woensdag 19 juni van 12.00 t/m 13.30 uur
Kantine Royal IHC

Tijdens deze ledenvergadering willen wij het met jullie hebben over het onderhandelingsresultaat voor de cao Metalektro en het voorstel van jullie werkgever om een tijdelijke, en op vrijwillige basis, 50-urig werkrooster in te voeren.
In verband met mijn vakantie ben ikzelf helaas niet bij de ledenvergadering aanwezig. Kaderlid Wouter zal namens CNV aanwezig zijn.

Onderhandelingsresultaat cao Metalektro
Sociale partners hebben een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Metalektro bereikt dat de FNV met een positief advies aan haar leden voorlegt. Tijdens de ledenvergadering nemen wij jullie mee in de gemaakte afspraken, nemen we de cao-krant mee, kunnen jullie je vragen stellen en opmerkingen plaatsen en leggen we uit hoe en tot wanneer je als vakbondslid je stem kunt uitbrengen.

Voorstel 50-urig werkrooster
Jullie werkgever heeft aan de vakbonden een voorstel gedaan om tijdelijk, voor de duur van het Boskalis- project en arbeidskrachten die betrokken zijn bij het Kenmare-project, een 50-urig werkrooster in te voeren. Dit wil jullie werkgever vooral om buitenlandse arbeidskrachten te werven. Zowel uitzendbureaus als arbeidskrachten uit het buitenland zijn een stuk makkelijker te contracteren als zij een maximum aantal uren kunnen werken en in korte tijd zoveel mogelijk kunnen verdienen. Dat zijn dan ook de plekken waar zij gaan werken.
Jullie werkgever heeft aangegeven deze tijdelijke arbeidskrachten echt nodig te hebben om het Boskalis-project op tijd af te krijgen en dat de mogelijkheid om de arbeidskrachten 50-uur per week te kunnen laten werken cruciaal is om die mensen te kunnen werven. Wij begrijpen deze noodzaak voor dit project, maar waren zeer kritisch op het oorspronkelijke voorstel dat jullie werkgever hiervoor deed. Wij wilden, ook gezien het belang van het project voor IHC, best constructief met de werkgever meedenken maar hadden wel een behoorlijk aantal eisen waar zo’n tijdelijke regeling dan ook diende te voldoen. 

Die eisen heeft jullie werkgever allemaal ingewilligd.
Het gaat dan onder andere om de tijdelijkheid van de regeling, dat deelname alleen vrijwillig en of eigen initiatief van de deelnemer is en dat degene die aan de regeling deelnemen (dat zullen bijna uitsluitend buitenlandse arbeidskrachten zijn) het 9e en 10e uur van de werkdag die uren tegen 140% (tegen de overwerkvergoeding) vergoed krijgen. Voor de werknemer van IHC verandert er dus helemaal niets als je niet aan de regeling wil deelnemen.
In deze regeling wordt gemiddeld maximaal 48 uur per week over een periode van 16 weken gewerkt en dat is wat volgens de Arbeidstijdenwet maximaal mag. In de cao Metalektro staat echter dat als de werkgever een werkrooster wil invoeren dat meer dan 45 uur per week gemiddeld is zij hiervoor instemming nodig hebben van de vakbonden. Dit voorstel willen wij dan ook tijdens de ledenvergadering aan jullie voorleggen. Jullie vinden het voorstel als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. Verspreid deze nieuwsbrief ook onder je collega’s die (nog) geen lid zijn en kom allen naar de ledenvergadering 19 juni!

Samen staan we sterk!

Vragen of wil je het nieuws over IHC blijven volgen?
Bel, e-mail of stuur een appje. Ik ben zelf tot 7 juli op vakantie, je kan ook altijd contact opnemen met Wouter Kuijpers.  
Wist je trouwens al dat op onze website je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen? Ga naar de cao-pagina:Cao Metalektro | CNV Vakmensen - Metalektro | CNV Vakmensen Om goede cao-afspraken te kunnen maken, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen lid zijn. Wist je dat als jij jouw collega lid maakt, je wordt beloond en een cadeaubon van € 20,- ontvangt?
En het nieuwe lid betaalt een speciaal actietarief: de eerste 6 maanden € 24, dit is slechts € 4 per maand.. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl en maak jouw collega lid!

Met vriendelijke groeten, mede namens Wouter Kuijpers,
Micky van Loon, bestuurder CNV (m.vanloon@cnv.nl of 0628866596)

(bijlagen: 
* gezamenlijke nieuwsbrief
* voorstel 50 urige werkweek)

Downloads