Metalektro: onderhandelingsresultaat voor jouw cao

De cao-partijen in de Metalektro hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor jouw nieuwe cao. De onderhandelingsdelegatie van het CNV is blij dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat jullie snel over een loonsverhoging kunnen beschikken in dit resultaat. De nieuwe cao zou een looptijd hebben van 18 maanden, van 1 december 2022 tot 1 juni 2024. Dit resultaat wordt vandaag aan de kaderleden voorgelegd.

11% loonsverhoging

De partijen hebben afgesproken dat werknemers de komende 18 maanden in totaal 11% loonsverhoging krijgen. 9% van de loonsverhoging is structureel.
De structurele verhoging komt in twee delen:

  • per 1 december 2022 5,5%
  • per 1 januari 2024 3,5%
Daarnaast ontvangen werknemers in de periode december 2022 tot juni 2024 maandelijks een aanvullend bedrag van €60. Dat is in totaal €1080,-  Deze tijdelijke loonsverhoging komt, gerekend met het modaal salaris in de sector, neer op 2% gedurende de looptijd van de cao.

Ook van belang zijn de afspraken met betrekking tot overwerk. Overwerk mag alleen nog op vrijwillige basis worden gedaan, behalve wanneer sprake is van calamiteiten. Het bestaande generatiepact in de sector wordt ongewijzigd voortgezet tot 31 december 2028.

Bijzonder resultaat

Dat de partijen het zo snel eens zijn geworden is opmerkelijk. De Metalektro-cao heeft een geschiedenis van lange onderhandelingen, impasses en acties. Dit onderhandelingsresultaat ligt op tafel na een constructieve aftrap aan de onderhandelingen twee weken geleden. Voor ons als CNV, maar ook voor de andere partijen, lag het zwaartepunt bij deze onderhandelingen écht op de loonsverhoging en om te zorgen dat de werknemers in de sector daar niet lang op hoeven te wachten. Gelukkig zijn we het daarom snel en zonder acties of onnodige vertraging eens geworden.

Bij de eerste onderhandelingsronde werd al overeengekomen dat de pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet. Er komt onderzoek naar de praktische uitvoeringsaspecten van vervroegde uittreding na 45 dienstjaren. Dit onderzoek moet voor 1 januari 2023 zijn afgerond en kan deel uitmaken van later overleg over een nieuwe pensioenregeling.

Vervolg

Dit resultaat is vandaag voorgelegd aan de kaderleden. Met hun input wordt dit nu positief aan jullie voorgelegd. De volgende stap is dat jullie over dit resultaat gaan stemmen. Meer inhoudelijke info en de stemming volgen op een later moment

Reageren en vragen

Op de CAO-PAGINA kun je je vragen stellen of reageren vooruitlopend op de stemming. Wat vind je er van?