Cao-onderhandelingen Metalektro starten constructief!

Cao-partijen in de Metalektro hebben op donderdag 8 september 2022 een constructieve eerste onderhandelingsronde gehad voor een nieuwe cao voor de ruim 160.000 werknemers in de sector. We hebben direct al een tweetal afspraken met werkgeversorganisatie FME weten te maken over pensioen en een onderzoek naar het sociaaleconomisch belang van de sector.

De bestaande pensioenregeling in de sector wordt ongewijzigd verlengd per 1 januari 2023. In het voorjaar van 2023 zullen de partijen opnieuw bijeenkomen om een nieuwe pensioenregeling te bespreken in verband met geheel nieuwe pensioenwetgeving die momenteel in de maak is. Alle opties, dus ook verbeteringen, zullen dan aan de orde zijn.

Ook zijn de partijen het eens geworden over een onderzoek naar het sociaal-economisch belang van de sector. Dit onderzoek, dat uitgevoerd zal worden door een externe partij, maakt onderdeel uit van de bredere strategische agenda in de sector die in de vorige cao werd overeengekomen en wordt gecontinueerd.

Arthur Bot, onderhandelaar van het CNV is tevreden met de eerste ronde: "Het was een constructieve eerste ronde, en het is zeker de wens van het CNV en andere cao-partijen dat we dat erin houden. Iedereen heeft zijn ideeën en voorstellen toegelicht, er zaten geen enorme verrassingen bij"

Vervolg

De tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao staat gepland op 21 september 2022, de dag na Prinsjesdag. Dit betekent dat we dan meer weten wat we in de komende periode van de regering mogen verwachten om de enorme aantasting van mensen hun koopkracht te compenseren.

De verwachting is dat er bij de tweede cao-ronde meer de diepte in gegaan zal worden op alle onderwerpen zoals bijvoorbeeld loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid.

Cao-traject online

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen. Blijf op de hoogte van de voortgang, stel je vragen of reageer! Ga hier naar de cao-pagina

Namens Ruud Veldman en Klaas Brantjes (CNV onderhandelingsdelegatie),

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
06-2044 5190 / E   a.bot@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error