Philips komt met eindbod cao

Onderhandelingen met Philips over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden zijn gestrand in een eindbod van de zijde van Philips.

Hieruit mag je concluderen dat er een te grote afstand bleef bestaan tussen de wensen van de leden en hetgeen Philips wenst te geven en dat Philips geen (financiële) ruimte meer heeft om met andere voorstellen van vakbonden in te kunnen stemmen. 
De reden hiervoor, aldus Philips, heeft alles te maken met de financiële positie van Philips. Naast de aankondiging van een fors banenverlies (1100) moeten nu ook de “blijvers” een bijdrage leveren vanuit hun portemonnee. En dat in een tijd waarin alle producten en diensten enorm duur zijn geworden. De werknemer betaalt hier weer de prijs voor het mismanagement van Philips!

Daar waar in Nederland ruim 6,5% wordt overeengekomen in een cao met een looptijd van 12 maanden geldt bij Philips 7% in 20 maanden waarvan ongeveer maar de helft van het percentage leidt tot een verhoging van de salarisschalen!!

Als ik het resultaat opmaak, zijn er naast een bod over looptijd en loon geen voorstellen van CNV Vakmensen ingewilligd. Daarentegen ontvangen bestuurders aan de top nog steeds een riant salaris en vertrekken met een riante bonus. Hoe scheef kunnen de verhoudingen groeien!!

CNV Vakmensen legt dit eindbod dan ook negatief voor aan haar leden, voor de inhoud van het eindbod, zie bijlage.

Informatiebijeenkomsten en stemming

Op enkele locaties van Philips zal CNV Vakmensen informatiebijeenkomsten beleggen om het eindbod te bespreken en aan te geven hoe een vervolgtraject er uit kan gaan zien. Een uitnodiging hiervoor kun je binnenkort verwachten.

Daarna zullen alle leden digitaal in de gelegenheid worden gesteld om hun stem uit te brengen. 

Juist nu is het van groot belang om de krachten te bundelen en massaal gehoor te geven aan de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. Ook niet-leden zullen zich moeten gaan realiseren dat arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen niet automatisch tot stand komen. 

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens de cao-onderhandelingsdelegatie Ad van de Sande en Ian Cummins (CNV kaderleden).

Arjan Huizinga                                
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Downloads