Philips: Eindbod van tafel. Cao-resultaat nog niet inzicht!

Het eindbod werd met hele grote meerderheid door jullie afgewezen net als bij de andere vakbonden. En de aanvullende opmerkingen in de enquête logen er ook niet om! Deze uitkomst is uiteraard met Philips gedeeld

Wat is er sindsdien gebeurd?

CNV Vakmensen heeft jouw werkgever laten weten dat zij nog tot 22 maart de kans hadden om het eindbod van tafel te halen en op basis van opgehaalde looneisen hier serieus op in te gaan tijdens verdere besprekingen over een cao. Dat betekent ook dat de cao-voorstellen van CNV Vakmensen onderdeel zullen vormen van dit gesprek.
Denk hierbij aan onder meer de uitbreiding van de RVU-regeling en ontzie-maatregelen voor medewerkers in onregelmatige diensten en een acceptabele vloer voor de lagere inkomens!

Op 23 maart, het eindbod was nog niet ingetrokken, heeft CNV Vakmensen Philips laten weten verder te gaan met de voorbereidingen voor verdere acties, maar dat wij te allen tijde bereid zijn het gesprek te hervatten als het eindbod van tafel gaat en er substantiële betere afspraken gemaakt kunnen worden. In de tussentijd gaan de voorbereidingen voor verdere stappen richting mogelijke acties gewoon door!

Ondertussen heeft Philips het eindbod op vrijdagmiddag 24 maart ingetrokken en aankomende vrijdag 31 maart is CNV Vakmensen uitgenodigd voor overleg over de cao.
Philips is nog steeds van mening dat zij een reëel loonbod (de CNV-voorstellen zijn nauwelijks terug te vinden in het eindbod van Philips!) heeft gedaan en geeft aan dat er in de afgelopen jaren meer aan loonsverhoging is gedaan dan slechts alleen compensatie van de inflatie.

Hoe zagen de loonsverhogingen er ook al weer uit

  • Op 01/09/2018 : 3% met een prijsindex van 1,7%
  • Op 01/10/2019 : 2% met een prijsindex van 2,7%
  • Op 01/07/2020 : 3,4% met een prijsindex van 1,6%
  • Op 01/07/2021 : 1,6% met een prijsindex van 2%
  • Op 01/07/2022 : 2,1% met een prijsindex van 8,6%
En dan hebben we het nog niet over de inflatiecijfers van later in het kalenderjaar 2022 (in oktober zelfs meer dan 14%) en de inschatting voor 2023 met een inflatie van circa 6%!

Wat biedt jouw werkgever

De 7% waar Philips nu over spreekt gaat over een looptijd van 20 maanden in plaats van 12 maanden. Dus in feite bijna 2 kalenderjaren!
En wordt daarbij ook nog eens erg laat in de looptijd gegeven. Hiermee blijft Philips fors achter op wat er momentreel aan de cao-tafels in het land wordt afgesloten!

Hoe nu verder

Om tot acties over te mogen gaan moet er eerst een ultimatum gesteld zijn.
Een ultimatum kun je pas stellen nadat je bent uit onderhandeld. Doordat Philips het eindbod heeft ingetrokken, is die fase nu nog niet bereikt.
Daarnaast dienen 75% van de aanwezige leden op een uitgeschreven vergadering in te stemmen met het stellen van een ultimatum. Dat kan alleen plaatsvinden in fysieke bijeenkomsten!!

Vooruitlopend op de uitkomsten van het overleg van vrijdag 31 maart worden ALLE leden opgeroepen om gehoor te geven aan de oproep voor de statutaire 3/4-vergaderingen.
Bij binnenkomst dien jij je te kunnen legitimeren aan de hand van een erkend document (rijbewijs, ID of paspoort) of jouw ledenpas.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de inhoud van het ultimatum en worden de leden in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen.
Jouw stem laten uitbrengen door een ander CNV-lid is NIET mogelijk!

3/4-vergaderingen

Deze driekwartvergaderingen vinden plaats op:

Maandag 3 april
HTC Eindhoven
HTC 34 p 083
Aanvang: 15.30 uur

Woensdag 5 april
Best
Auditorium QS
Aanvang: 15.30 uur

Donderdag 6 april
Skill gebouw zaal Idzerda
Aanvang: 15.30 uur

In het belang van jouw arbeidsvoorwaarden rekenen wij op jouw aanwezigheid!

Je cao online

Op de cao-pagina van Philips kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject.Ga direct naar jouw cao-pagina.

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken. Zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naarSluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

Mede Namens Ian Cummins en Ad van der Sande (CNV-onderhandelingsdelegatieleden).

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
Ea.huizinga@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error