(Nog) geen witte rook bij Philips

Uitnodiging voor 3/4 vergaderingen

Wat is de stand van zaken

Op vrijdag 31 maart heeft Philips na intrekking van het eindbod een nieuw bod gedaan om te komen tot een nieuwe cao Philips. Dat nieuwe bod heeft CNV Vakmensen besproken met hun leden. Leden hebben aangegeven dat het gedane nieuwe bod onvoldoende bodem biedt om op basis daarvan met elkaar in gesprek te gaan en verder te onderhandelen. De achterban heeft aangegeven een nieuwe cao te willen afsluiten onder betere voorwaarden. Voor de goede orde is daarbij vastgesteld dat dit de uiterste grens is waartoe onze achterban bereid is en dat deze voorwaarden niet onderhandelbaar zijn.

Dit betreft dus een eindbod van de zijde van de vakbonden!

Op 17 april jongstleden hebben de gezamenlijke vakbonden dit eindbod gestuurd aan jouw werkgever.
Jouw werkgever heeft tot vrijdag 21 april 17.00 uur de tijd het eindbod te accepteren. Mocht Philips dit eindbod niet binnen deze termijn wensen te accepteren dan zullen de vakbonden overgaan tot het houden van ¾-vergaderingen en mogelijk het stellen van een ultimatum.

Voor de goede orde melden we dat, indien er sprake zal zijn van het stellen van een ultimatum, elke vakorganisatie zal terugvallen op de voorstellen in de inzetbrieven. Deze nieuwsbrief ontvang je eerder dan dat de reactietermijn voor Philips formeel afloopt.

Op dit moment (donderdagmorgen 20 april) is er nog geen witte rook!

Hoe nu verder

Om tot acties over te mogen gaan, moet er eerst een ultimatum gesteld zijn. Een ultimatum kun je pas stellen nadat je bent uit onderhandeld. Doordat Philips het eindbod heeft ingetrokken, is die fase nu nog niet bereikt. Daarnaast dienen 75% van de aanwezige leden op een uitgeschreven vergadering in te stemmen met het stellen van een ultimatum. Dat kan alleen plaatsvinden in fysieke bijeenkomsten!! Vooruitlopend op de uitkomsten van de reactietermijn voor Philips (21 april) worden ALLE leden opgeroepen om gehoor te geven aan de oproep voor de statutaire 3/4-vergaderingen. Bij binnenkomst dien jij je te kunnen legitimeren aan de hand van een erkend document (rijbewijs, ID of paspoort) of jouw ledenpas. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de inhoud van het ultimatum en worden de leden in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen. Jouw stem laten uitbrengen door een ander CNV-lid is NIET mogelijk!

3/4-vergaderingen

Deze driekwartvergaderingen vinden plaats op:

Dinsdag 25 april
Locatie: Zaal Prinsenhof, Hoofdstraat 43 Best
Aanvang: 16.00 uur

Woensdag 26 april
Locatie: Wijkcentrum De Uitwijk, Oud Ambacht 116 Drachten

  • Aanvang: 16.00 uur-17.30 uur
  • Aanvang: 18.00 uur-19.30 uur

Maandag 1 mei
Locatie: Conference Center High Tech Campus, Zaal Planck
Aanvang 16.00 uur

In het belang van jouw arbeidsvoorwaarden rekenen wij op jouw aanwezigheid!

Je cao online

Op de cao-pagina van Philips kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt dan ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul Philips in het zoekveld.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken. Zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar onze website Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

Mede namens Ian Cummins en Ad van der Sande (CNV-onderhandelingsdelegatieleden),
Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error