Leden stemmen voor stellen ultimatum Philips

Tijdens een aantal recent gehouden ¾-vergaderingen hebben de leden van CNV Vakmensen ingestemd met het stellen van een ultimatum aan Philips. Leden stellen vast dat Philips niet tijdig heeft gereageerd op het eindbod dat de gezamenlijke vakbonden hebben neergelegd. Dat Philips daarna een nieuw cao bod (zie bijlage) presenteert, is niet meer aan de orde.

Leden stellen vast dat het “nieuwe bod” van Philips weinig tot geen verschil vertoond met het vorige eindbod door Philips gedaan en meer iets weg heeft van een sigaar uit eigen doos. Leden vinden het gedane loonvoorstel te laat in de tijd en te mager.
Daarbij zijn zij geen voorstanders van het opknippen van een loonsverhoging over een tweetal cohorten van vakgroepen en vervolgens delen van de percentage salarisverhoging niet verwerken in het huidige loongebouw.

Leden van CNV Vakmensen stellen vast dat de cao-voorstellen van CNV Vakmensen nauwelijks of niet deel uit maken van het gedane bod door Philips.
  • Zo zijn er nauwelijks ontziemaatregelen, zoals een 80-90-100 of een 7 x 60 opgenomen in het gedane bod.
  • Ook een volledige wens tot uitbreiding van de RVU-maatregel wordt ingekrompen tot slechts een groep van circa 30 medewerkers die 45 of meer dienstjaren hebben bereikt.
  • Tevens blijft het gedane bod met betrekking tot de kilometervergoeding tot 1 januari 2024 € 0,06 achter op het fiscaal mogelijke en vanaf 1 januari 2024 zelfs € 0,08.
  • De thuiswerkvergoeding gaat € 0,30 cent per dag omhoog maar blijft € 0,75 achter op de eis van CNV Vakmensen (€ 3,50).
  • Tot slot stelt Philips een wezenlijke wijziging voor in de huidige pensioenregeling. Zo wil Philips de werknemerspremie op 1 oktober 2023 ten behoeve van het pensioen verhogen van 2% naar 8%. Hierbij wordt het brutosalaris verhoogd met het verschil tussen deze nieuwe en oude werknemerspremie. Leden van CNV Vakmensen hebben aangegeven geen wijzigingen te wensen in de huidige pensioenregeling.

Dit alles heeft er toe geleid dat leden van CNV Vakmensen, na bijna 5 maanden van onderhandelen, vasthouden aan hun inzet namelijk de cao-voorstellenbrief.

Ultimatum

Woensdag 3 mei om 12.00 uur zal CNV Vakmensen haar ultimatum aanbieden aan Philips, waarbij zij tot vrijdag 5 mei 12.00 uur de gelegenheid krijgen hiermee in te stemmen. Indien Philips besluit hiermee niet akkoord te gaan, heeft CNV Vakmensen het recht over te gaan tot het voeren van welke vorm van actie dan ook.

Vrijdag 5 mei of uiterlijk maandag 8 mei word je geïnformeerd over het standpunt van Philips en het verdere traject.

Je cao online

Op de cao-pagina van Philips kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

English

For the English version see the annex.

Mede namens Ian Cummins en Ad van der Sande (CNV onderhandelingsdelegatieleden).

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error