Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao Philips

De leden van CNV Vakmensen hebben massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun stem uit te mogen brengen over het voorliggende onderhandelingsresultaat.

Respons

Meer dan 50% van de leden hebben hun stem uitgebracht. Dit percentage is opmerkelijk hoger dan de betrokkenheid in de voorgaande jaren. Van deze groep leden geeft ruim 82% aan in te stemmen met het voorliggende resultaat en ongeveer 17% van deze groep respondenten stemt tegen.

Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat de onvrede zowel bij voor als tegenstemmer over de inhoud van dit resultaat maar ook over de houding van hun werkgever substantieel groeit en op termijn kan leiden tot grotere weerstand.

Leden nemen het Philips zeer kwalijk dat:

  • voor het zoveelste jaar op rij er heel laat in de looptijd een cao tot stand is gekomen;
  • voor het zoveelste jaar op rij er geen sprake is van een structurele loonsverbetering die ingaat op datum aanvang contract;
  • Philips zeker niet marktconform handelt daar waar het bijvoorbeeld de kilometervergoeding en thuiswerkvergoeding betreft;
  • Philips door de knip in het loongebouw veel onvrede heeft opgeroepen bij werknemers;
  • Philips ook dit jaar niet ruimhartig over de brug komt met een mooie loonsverhoging;
  • Philips “van geluk” mag spreken dat leden bij de afweging tussen acties en acceptatie van het voorliggende resultaat gekozen hebben voor het laatste.
Het is schrijnend te noemen dat, hoewel leden gendertransitie zeer acceptabel vinden, hun werkgever hier wel mooie sier mee probeert te halen en voor de hand liggende arbeidsvoorwaarden die relatief gezien weinig kosten niet wil regelen in de cao.

Conclusie

De conclusie is dat leden van CNV Vakmensen instemmen met het voorliggende onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat CNV Vakmensen haar geplande acties, die tijdelijk waren opgeschort, nu definitief intrekt.

Voor dit moment bedankt CNV Vakmensen haar leden die in de afgelopen periode actief en intensief betrokken zijn geweest bij dit proces.

In de bijlage tref je het gehele onderhandelingsresultaat aan.

Je cao online

Op de cao-pagina van Philips kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken. Zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar Member Get Member - cnv-ledenwerven.nl

Mede namens Ian Cummins en Ad van der Sande (CNV onderhandelingsdelegatieleden).

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error