Principeakkoord cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Donderdag 17 maart hebben cao-partijen een principeakkoord ondertekend. Na een crisis-cao met twee keer 1 procent loonsverhoging is er nu weer ruimte voor een hogere loonsverhoging. Daarnaast is er ook gekeken naar de jongeren met een afgeronde BBL-opleiding.

Volgende week ontvangen jullie een nieuwsbrief met een uitgebreide toelichting op het akkoord en de mogelijkheid om te stemmen.

Aantal punten uit het akkoord

  • Looptijd 19 maanden. Van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2023.
  • Loon: 2,3 procent per 1 juni 2022 en 100 euro per maand per 1 januari 2023 over zowel feitelijke salarissen als de salarisschalen. Ook de jeugdschalen gaan 100 euro per maand omhoog. De 100 euro per maand is gemiddeld 4 procent. Hiervoor is uitgegaan van het gemiddelde loon in de totale sector. Het gaat dus niet alleen om de garagebedrijven.
  • Jongeren die een BBL-traject afgerond hebben en geen schooldag meer hebben en 19 jaar of ouder zijn worden ingeschaald in schaal 0 (21 jaar).
  • 5 mei wordt voor iedereen een vaste vrij dag. Dit jaar valt 5 mei op een donderdag.
  • Dagvensters blijven ongewijzigd voor personenauto’s en bedrijfswagens. Mocht een werkgever deze willen wijzigen dan kunnen ze via de Bedrijfsraad vragen voor overleg met vakbonden.
  • RVU: medewerkers konden tot eind 2022 aangegeven of ze met RVU wilden. Met ingang van deze cao kan men mee doen tot en met 31 december 2025, zolang de inkomsten dit toelaten.

Zoals aangegeven is dit een kort overzicht. In de volgende nieuwsbrief wordt dieper ingegaan op de verschillende onderdelen.

Meepraten of een vraag stellen?

Ga dan naar onze cao-pagina.

Nicole Engmann-van Eijbergen
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 89
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl