Nieuwe cao voor Motorvoertuig- en Tweewielerbedrijf is een feit

Een grote meerderheid van de leden van alledrie de bonden heeft ingestemd met het principeakkoord. Voor CNV Vakmensen heeft 78% van de leden die hun stem hebben uitgebracht ingestemd met het principeakkoord. Ook de leden van Bovag hebben ja gezegd.

Aanmelden cao

De cao wordt aangemeld bij het minsterie. Binnen een paar maanden wordt er een cao-boekje gedrukt en zullen wij jullie van tevoren weer vragen om aan te geven of je een exemplaar wilt ontvangen.

Aandachtspunt 5 mei

5 mei is vanaf dit jaar toegevoegd aan de feestdagen waarop werknemers vrij zijn. Echter verkopers zijn hiervan uitgezonderd. Van verkopers wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn op feestdagen waarop de showrooms open (kunnen) zijn. Denk aan bijvoorbeeld 2de paasdag. Hoe het nu precies zit voor verkopers kan echter per werkgever verschillen en is alleen terug te vinden in de arbeidsovereenkomst van de verkoper.

Cao-traject online

Leden en niet-leden kunnen bij CNV Vakmensen meedoen en meepraten op de cao-pagina. Daar is vanaf de start van het traject veel gebruik van gemaakt. Er zijn ideeën ingediend en er is actief meegepraat en discussie gevoerd, Daarmee is dit een heel succesvolle start van het op een andere manier betrekken van werknemers bij het cao-traject. We hopen dat iedereen hier op een kritische maar wel positieve manier mee om blijft gaan. Laat ons weten wat jij hiervan vindt.

Meer leden = meer invloed

Hoe meer werknemers lid zijn en hoe meer leden echt gebruik maken van hun stemrecht, hoe groter onze invloed wordt op de uitkomst van jouw cao. Als jij je collega(s) lid maakt krijg jij als trouw lid voordeel. Een vvv-bon ter waarde van 12,50 eur en een leuk cadeau. Kijk hier voor de leden-werven-leden actie.

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen