Ledenvergadering en stemming over cao Carglass

Afgelopen 1 juni is jullie cao Carglass verlopen. Na een aantal onderhandelingsronden met jullie werkgever, hebben we afgelopen maandag een onderhandelingsresultaat bereikt. In deze nieuwsbrief informatie over dit onderhandelingsresultaat en het verdere proces.

Beste leden,

In een aantal overlegrondes hebben wij als vakbonden onderhandeld met jullie werkgever om te komen tot een nieuwe cao Carglass. Jullie cao liep tot 1 juni 2023.
Afgelopen maandag bereikten wij een onderhandelingsresultaat dat wij positief aan jullie voorleggen. In deze nieuwsbrief in het kort de belangrijkste afspraken, informatie over de komende digitale ledenvergadering en over het proces van stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Belangrijke onderwerpen uit het onderhandelingsresultaat

 • Een nieuwe cao Carglass voor 12 maanden: van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024
 • Salarisverhogingen op:
  • 1 juni 2023 van 3% met een minimum verhoging van € 100,- bruto op full time basis
  • 1 januari 2024 van 3% met een minimum verhoging van € 100,- bruto op full time basis
   Samen met de salarisverhoging per 1 jan 2023 (die wij gedurende de looptijd van de vorige cao, extra afspraken) betekent dit een verhoging van alle salarissen in      12 maanden met minimaal € 385,- bruto per maand. Of te wel meer dan 10% verhoging voor bijna alle medewerkers.
 • Voor de jaarlijkse individuele salarisgroei zal er vanaf nu géén directe koppeling meer zijn tussen de beoordelingsscore en de individuele salarisgroei in de schaal. Voor
  1 januari 2024 hebben we een éénmalig model afgesproken voor de individuele salarisgroei in de schaal. En we gaan samen met jullie werkgever werken aan een nieuw en duurzaam beloningsmodel voor de nieuwe cao vanaf 1 juni 2024.
 • De huidige onkostenvergoedingen voor hoofdmonteurs en service monteurs van € 26 euro netto en € 35 euro bruto per maand (art 9.3 deel 1) worden per 1 september 2023 omgezet naar een vaste bruto salarisaanpassing van € 100,- per maand. Deze 2 toeslagen komen te vervallen en daarmee groeit het bruto salaris nog verder wat ook een positieve impact heeft op o.a. vakantiegeld en winstdelingsregeling.
 • We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de jaarurensystematiek (JUS) op basis van de feedback uit onze enquête en de recente ervaringen hiermee. De zaterdag als extra dag in de piekperiode (en dus niet meer uren aan het einde van de dag).

Voor het volledige onderhandelingsresultaat, zie de bijlage.

Ledenvergadering

Wij geven graag een toelichting op het bereikte akkoord. Dit doen wij in een gezamenlijke ledenvergadering via Microsoft Teams.

Wanneer?

Maandag 26 juni van 18:30 uur tot 19:30 uur geven wij een uitgebreide toelichting en is er ruimte voor al jullie vragen.

Link voor deelname aan de ledenvergadering:  Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Je stem uitbrengen

Jullie als leden hebben het laatste woord!

Wij zijn van mening dat dit akkoord recht doet aan de huidige situatie binnen Carglass en leggen dit onderhandelingsresultaat dan ook positief aan jullie voor.

Komende dinsdag, de dag na de ledenvergadering, sturen we de informatie over het digitaal stemmen.

De stemmingstermijn cao Carglass loopt dan tot woensdag 5 juli.

We hopen jullie te zien tijdens de digitale ledenvergadering.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over de cao of het proces? Bezoek dan de cao-pagina hier.

Mede namens kaderlid Rob van der Vlugt.

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
email: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl
tel: 06-34497279

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error