Ledenraadpleging Holmatro 17 november 15:30 uur

Gisteren zijn jullie door Holmatro ingelicht over het Project Simpllify. Over dit project zijn de vakbonden en OR de afgelopen weken onder embargo bijgepraat. Graag nodigen we jullie uit voor een ledenraadpleging op 17 november om 15:30 uur.

Project Simplify

Enige tijd geleden zijn de FNV en het CNV benaderd door Holmatro over hun plannen om de juridische structuur van het bedrijf te vereenvoudigen zodat deze beter aansluit op de verschillende divisies binnen Holmatro, te weten Rescue en Industry. Deze divisies bedienen ieder een eigen markt en Homatro geeft aan dat een organisatiestructuur die beter aansluit op deze twee divisies het mogelijk maakt om separaat als divisie te groeien. Hiervoor is het volgens Holmatro nodig dat het aantal BV’s wordt teruggebracht, zodat de structuur van Holmatro wordt vereenvoudigd. Holmatro heeft voor deze toekomstplannen een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad.

Gevolgen

Deze voorgenomen plannen hebben gevolgen voor de medewerkers. Iedereen zal onder een cao komen, er wordt geen cao meer (vrijwillig) gevolgd, deze is voortaan verplicht. Ook gaat de cao over van Metaal & Techniek naar de cao Metalektro. De pensioenuitvoerder wijzigt van PMT naar PME. Alle rechten en plichten die in jullie arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen dienen behouden te blijven. Omdat de cao wijzigt, heeft dit impact op jullie arbeidsvoorwaarden. Onlangs hebben we om de tafel gezeten met jullie werkgever om te kijken wat die overgang voor jullie betekent en welke voorstellen jullie werkgever heeft om die overgang vorm te geven. Voordat wij daarover met Holmatro verder praten willen wij graag van jullie horen wat jullie daarvan vinden. Daarom willen wij je met deze nieuwsbrief uitnodigen voor de ledenvergadering op 17 november.

Overgang naar de cao Metalelektro

Doordat de juridische structuur van Holmatro veranderd wordt komt het bedrijf onder de werkingssfeer van de cao Metalelektro te vallen. Nu vallen jullie nog onder de cao Metaal & Techniek. Daarnaast is er binnen Holmatro een personeelshandboek van toepassing waarin ook een aantal arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zijn vastgelegd. Door de overgang van de cao Metaal & Techniek, in combinatie met het personeelshandboek, naar de cao Metalelektro gaan er een aantal zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden veranderen. Hiervoor heeft Holmatro een aantal voorstellen gedaan hoe daarmee om te gaan en hebben wij daar een eerste overleg over gehad om daarover een toelichting te krijgen en een aantal aandachtspunten mee te geven.

Denk er alvast over na!

Er staan nog wat belangrijke punten open in het overleg waar we jullie input over willen hebben:

  • Generatiepact
  • Senioren uren
  • 2 extra dagen bovenwettelijk verlof
  • Salarisverhoging tegenover verlofuren
  • Hogere pensioenpremie werknemer in combinatie met hogere opbouw
  • Lagere premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met hogere dekking
Het dient voor de OR en vakbonden een goed totaal pakket aan overgangsregelingen te zijn, waar recht wordt gedaan aan jullie reeds opgebouwde arbeidsvoorwaarden.

Proces

De OR zal komende dinsdag 15 november om 10.00 uur de medewerkers raadplegen. FNV en CNV Vakmensen houden een gezamenlijke ledenvergadering op:
Donderdag 17 november 2022 van 15.30 t/m 17.00 uur.
Locatie: kantine van Holmatro, Zalmweg 30, RAAMSDONKVEER
Tijdens deze ledenvergadering kan je vragen stellen over de overgang, je mening geven over de overgangsvoorstellen van Holmatro en aangeven wat jij belangrijk vindt dat bij deze overgang goed geregeld wordt. Op woensdag 23 november zal het overleg met Holmatro, de OR en vakbonden hervat worden met jullie input.

Vragen

Ik kan mij voorstellen dat je nu ook al vragen hebt. Neem dan gerust contact met ons op. Verspreid deze nieuwsbrief ook vooral aan je collega’s die (nog) geen lid van de vakbond zijn. Is jouw collega nog geen lid? Schrijf hem/haar dan in via: Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl Samen staan we sterk! 
Op de cao pagina van Metaal & Techniek is de nieuwsbrief na te lezen en kun je ook reageren. Naar de cao-pagina.


Namens de vakbonden,

Lennart Feijen                                   Micky van Loon

Vakbondsbestuurder FNV                Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen                

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error