Leden stemmen in met nieuwe cao Groothandel In Banden en Wielen

Een ruime meerderheid van de leden die hun stem uitbrachten op het onderhandelingsakkoord met de werkgevers in de Groothandel In Banden en Wielen (Vaco) heeft ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben ingestemd. De nieuwe cao kan nu van kracht worden!

Ingestemd

En dat is goed nieuws. Juist in een onzekere tijd is het fijn als er een cao van kracht is, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt voor nu én de toekomst.

Het gaat om een loonontwikkeling van ruim 7%, reiskosten, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en een voortzetting van een goed generatiepact waar ook de 60-80-100 regeling in opgenomen blijft. De looptijd is 15 maanden, van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.

Loonontwikkeling

Met name de loonontwikkeling springt er wat uit, omdat het een verbetering van verschillende loongerelateerde onderwerpen betreft. Zo worden de jeugdschalen (aanzienlijk) verhoogd, stijgt het wettelijk minimum loon door overheidsbeleid sowieso met iets meer dan 10%, maar houden de medewerkers ook meer geld over omdat de werkgevers een extra deel van de pensioenpremie voor hun rekening nemen. Ook de uitzendkrachten profiteren hiervan.

Maar er zijn meer onderwerpen waaraan aandacht is besteed. Zo lijkt het in de cao opnemen van een reiskostenvergoeding raar, maar er blijken toch veel bedrijven te zijn die geen reiskosten aan hun medewerkers betalen. Domweg omdat het niet in de cao was opgenomen.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject.
<< Ga naar jouw cao-pagina >>
Wanneer je deze link niet kunt gebruiken, ga dan naar de cao-pagina via www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Bandenin het zoekveld.

Vervolg

Gedurende de looptijd blijven we met werkgevers in gesprek over tal van onderwerpen en proberen we de cao nog verder te verbeteren. We houden je op de hoogte!

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Arie Kasper. Zijn gegevens staan hieronder.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
T: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl