Leden hebben ingestemd met de overgangsregeling Holmatro

De afgelopen weken zijn de vakbonden en OR met Holmatro in gesprek geweest over de voorgestelde overgangsregeling van de cao Metaal & Techniek naar de cao Metalektro. Jullie hebben je stem gegeven, dank daarvoor! Graag staan we kort stil bij de gemaakte afspraken en informeren we jullie over de contactpersoon vanuit CNV Vakmensen.

De afspraken
Zoals bekend was Holmatro van plan haar juridische structuur vereenvoudigen zodat deze beter aansluit op de verschillende divisies binnen Holmatro, te weten Rescue en Industry. Het gevolg zou zijn dat de cao over zou gaan van Metaal & Techniek naar de cao Metalektro en dat de pensioenuitvoerder wijzigt van PMT naar PME. We hebben na uitgebreid overleg met de OR en Holmatro concept afspraken kunnen maken die we hebben voorgelegd aan jullie en jullie hebben ingestemd. Daardoor is de overgangsregeling een feit en zal Holmatro overgaan van de cao M&T naar de cao Metalektro.
In de overgangsregeling hebben we afspraken gemaakt over onder andere:

  • De senioren uren;
  • Salarisverhoging tegenover verlofuren;
  • Lagere premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met hogere dekking.
Vorige week donderdag zijn jullie hierover door Holmatro ingelicht ook. In de bijlage kan je alle afspraken nalezen.

Contactpersoon
De afgelopen periode heeft Micky van Loon jullie vaste bestuurder Johann Honders waargenomen. Micky gaat na komende week met zwangerschapsverlof. Johann is er gelukkig weer en zal voor jullie weer het aanspreekpunt zijn. Mochten jullie vragen hebben of de uitwerking van de afspraken gaat niet naar behoren, neem vooral contact op.
Mail naar: jhonders@cnvvakmensen.nl 

Heb jij een collega die nog geen lid is? Maak hem/haar dan lid en ga dan naar www.cnv-ledenwerven.nl/  en ontvang zelf een cadeaubon van €20,-. Tijdelijk betaald een nieuw lid in totaal € 20,23 voor zes maanden. Op de pagina van Metalektro is de nieuwsbrief na te lezen en kun je ook nog steeds reageren. Naar de cao-pagina.

Micky van Loon,
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen                 

Downloads