Holmatro: breng je stem uit voor dinsdag 29 november 17:00 uur

Jullie zijn de afgelopen weken door Holmatro ingelicht over het Project Simpllify. De OR en vakbonden hebben met Holmatro om tafel gezeten vanwege de reorganisatie en de overgang van de cao Metaal & Techniek naar de cao Metalektro. Uit deze overleggen zijn concept afspraken gekomen die we graag aan jullie voorleggen.

Gevolgen
De voorgenomen plannen vanuit Holmatro hebben gevolgen voor de medewerkers. Iedereen zal onder een cao komen, er wordt geen cao meer (vrijwillig) gevolgd, deze is voortaan verplicht. Ook gaat de cao over van Metaal & Techniek naar de cao Metalektro. De pensioenuitvoerder wijzigt van PMT naar PME. Alle rechten en plichten die in jullie arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen dienen behouden te blijven.
Omdat de cao wijzigt, heeft dit impact op jullie arbeidsvoorwaarden.

Conceptafspraken
Het belangrijkste voor de OR en vakbonden was, dat het een goed pakket aan overgangsregelingen dient te zijn, waar recht wordt gedaan aan jullie reeds opgebouwde arbeidsvoorwaarden. We hebben hierover met jullie gesproken op de ledenraadpleging vorige week. De volgende concept afspraken liggen nu aan jullie voor:

  • Salaris vs verlofuren
  • Pensioen en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Afspraken voor medewerkers die op 1/1/2024 45-54 jaar en korter dan 5 jaar in dienst zijn
  • Afspraken voor medewerkers die op 1/1/2024 45-54 jaar en minimaal 5 jaar in dienst zijn
  • Afspraken voor medewerkers die op 1/1/2024 55 jaar of ouder en korter dan 10 jaar in dienst zijn
  • Afspraken voor medewerkers die op 1/1/2024 55 jaar of ouder en minimaal 10 jaar in dienst zijn

In de bijlage kunnen jullie de concrete voorstellen terug vinden.

Proces
Dinsdagmiddag zullen de medewerkers verder ingelicht worden over de afspraken. De leden hebben tot dinsdagmiddag 29 november 17 uur de tijd om te stemmen. 
Wat als je je niet kan vinden in het voorstel? Dan kan je tegen stemmen. Als de meerderheid van het personeel zich niet kan vinden, betekent dat voor jullie alles hetzelfde blijft.
Laat je horen! 
Verspreid deze nieuwsbrief ook vooral aan je collega’s die (nog) geen lid van de vakbond zijn. Is jouw collega nog geen lid? Schrijf hem/haar dan in via: Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl Samen staan we sterk! 
Op de cao pagina van Metaal & Techniek is de nieuwsbrief na te lezen en kun je ook reageren. Naar de cao-pagina.

Namens de vakbonden,

Lennart Feijen                                   Micky van Loon

Vakbondsbestuurder FNV             Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen                

Downloads