Cao- overleg Groothandel in Banden en Wielen gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Groothandel in Banden en Wielen zijn gestart. Namens de leden heeft CNV Vakmensen voorstellen voor een nieuwe cao ingediend en zijn ook de voorstellen van de andere vakorganisaties en de werkgevers besproken.

Voorstellenbrief

Onze voorstellen voor een verbetering van de cao zijn gebaseerd op de inbreng van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. In de vorige nieuwsbrief hebben we de leden om input voor dit cao-overleg gevraagd en uit de binnengekomen reacties blijkt de nadruk nog steeds op de inkomensontwikkeling te liggen. Maar er wordt in de cao natuurlijk veel meer geregeld dan alleen het salaris en zeker op dit moment speelt de pensioentransitie een belangrijke rol. Daar gaat de voorstellenbrief ook over. De volledige tekst van de voorstellenbrief is in de bijlage opgenomen.

Verloop van het cao-overleg

Het cao-overleg verloopt in een constructieve sfeer. In de voorstellen van de werkgevers wordt over een update van het functiegebouw gesproken (en dat willen wij ook!), het beter zichtbaar maken van het generatiepact en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Er is een hele alinea gewijd aan de inflatie, kostenverhogende aspecten en onzekerheid voor de toekomst. Men wil een structurele loonsverhoging die passend is bij de huidige ontwikkelingen maar er is nog geen concreet voorstel voor een loonsverhoging gedaan. De werkgevers tonen zich ontvankelijk voor de voorstellen van vakbondszijde maar of het zal leiden tot goede afspraken is nu nog niet te zeggen.

Op 13 februari a.s. is het vervolgoverleg gepland. Dan gaan we zien in hoeverre de werkgevers aan onze voorstellen tegemoet willen komen en hoe die ‘passende loonsverhoging’ er uit ziet.

Vragen/opmerkingen?

Ook voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Groothandel in Banden en Wielen en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 1320 8402
a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads