2e ronde cao-onderhandelingen bij Carglass

Na onze eerste bijeenkomst bij Carglass om te komen tot een nieuwe cao met ingang van 1 juni 2023, vond gisteren het 2e overleg plaats. In deze nieuwsbrief een kort bericht over de stand van zaken.

Maandag 3 april hebben de vakbonden en Carglass voor de 2e keer cao-overleg gevoerd.

Zoals eerder bericht, hebben de vakbonden in het eerste overleg hun voorstellen voor de nieuwe cao Carglass toegelicht.
In dit 2e overleg heeft Carglass de ambitie voor de nieuwe cao toegelicht en een toelichting gegeven op een aantal onderwerpen voor in de nieuwe cao.  Hierin zijn 2 van de 3 speerpunten aan bod gekomen: Inkomensgroei (o.a. CAO verhoging, nieuw model voor groei in de schaal en omzetten van onkostenvergoeding naar salaris) en flexibiliteit in werktijden en roosters. Het derde speerpunt is duurzame inzetbaarheid.

Bij het volgende cao-overleg op woensdag 19 april gaan we kijken welke wijzigingen voor de vakbonden en Carglass belangrijk zijn en hoe we kunnen komen tot passende afspraken hierover die goed zijn voor de medewerkers van Carglass en passen bij de ambitie van Carglass.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over de cao of het proces? Bezoek dan de cao-pagina hier.

Mede namens de kaderleden Rob van der Vlugt en Robert van der Zande,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error