Tweede ronde cao-onderhandelingen Motorvoertuigen

Op 3 maart hebben we weer onderhandeld voor een nieuwe cao. Dit was een kort overleg maar nu werd wel duidelijker in welke richting de Bovag denkt voor een nieuwe cao. In ieder geval ligt er een loonbod: 6 procent voor 19 maanden.

Het overleg was maar kort en op een aantal onderwerpen krijgen we nog uitgewerkte voorstellen. Daarnaast heeft de Bovag nog niet op alle voorstellen van de vakorganisaties een reactie gegeven. Maar een aantal punten vanuit de werkgevers willen wij alvast met jullie delen.

Loonbod met looptijd

Bovag wil een looptijd van 19 maanden met een loonbod van 2 procent per 1 april 2022 en 4 procent per 1 januari 2023. De cao eindigt dan op 31 oktober 2023.

Dit levert een loonsverhoging van 3,7 procent op jaarbasis op.

Dagvenster

Het huidige dagvenster is nu voor medewerkers personenwagens van 7-20 uur. Werk je voor 7 uur en na 20 uur, dan krijg je een toeslag. Medewerkers bedrijfswagens kennen een afwijkend dagvenster van 6-18.30 uur.

Werkgevers willen het dagvenster oprekken van 7 tot 21 uur voor iedereen. Pas na 21 uur wordt er een toeslag betaald. Tussen 7 uur en 21 uur tellen alle uren voor 100 procent.

Bovag heeft aangegeven dat wie nu al in dienst is houdt  het oude dagvenster. Nieuwe medewerkers gaan volgens het nieuwe dagvenster werken.

Ontziemaatregelen voor wie 55 jaar en ouder is

In de cao zijn een paar bepalingen opgenomen waarbij medewerkers van 55 jaar en ouder nee kunnen zeggen. Je kunt nu bijvoorbeeld overwerk weigeren wanneer je 55 jaar en ouder bent.

Werkgevers willen deze bepalingen laten gelden voor werknemers die 10 jaar voorafgaand aan hun AOW zitten. Dat komt overeen met ongeveer 57 jaar en ouder.

Jeugdlonen en wettelijk minimumloon (WML)

Men wil het wettelijk minimumloon voor vakvolwassen op 12 euro zetten.
Jongeren, jonger dan 21 jaar, die een afgeronde vakopleiding hebben (niveau 2) worden ingeschaald op jeugdloon 20 jaar. Dus ook als ze 18 of 19 jaar zijn.

RVU en Generatiepact

Deze regelingen willen de werkgevers voortzetten.

Verkopers

Voor verkopers is heel weinig geregeld in de cao. In de praktijk blijkt ook dat er heel verschillend met verkopers wordt omgegaan, als het om de arbeidsvoorwaarden gaat.

Voorstel is om gedurende de looptijd een gezamenlijk onderzoek te starten waaruit aanbevelingen komen voor de volgende cao.

Volgend overleg 16 maart

Op 16 maart staat het derde en tot nu toe laatste overleg gepland. Hiervoor hebben we de middag en avond gereserveerd. Na dit overleg verwacht ik jullie meer te kunnen melden.

Jullie reactie is belangrijk

Jullie reactie op de punten in deze nieuwsbrief hoor ik graag. Deze kan ik dan meenemen in het overleg van 16 maart. Dit kan via de cao-pagina op de website of je stuurt mij een bericht

Praat er ook over met je collega’s en vertel ze dat ook zij hun mening kunnen geven op de cao-pagina en jullie kunnen ook op elkaar reageren en vragen stellen. Vertel ze ook dat leden van een vakbond bepalen of een eventueel onderhandelingsresultaat omgezet wordt in een nieuwe cao of niet. En maak ze lid, want hoe meer leden hoe sterker we staan tegenover de Bovag. Klik hier voor de actie

Bhejo Hanoeman en Tim Schoonrok
Delegatieleden

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
E  n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl
M 06 51 60 19 89

 

 

 

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error