Eerste stappen gezet tijdens derde onderhandeling cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Op 3 oktober is voor de derde keer onderhandeld over een nieuwe cao voor jullie. Bovag heeft voor het eerst gesproken over een loonsverhoging met een looptijd van 12 of 24 maanden. En er is gesproken over aanpassing van de jeugdlonen.

  1. Wat wil Bovag met deze cao bereiken?

Voor Bovag en haar achterban staan instroom en aantrekkelijkheid van de sector met stip op 1. Personeelstekort is overal merkbaar in de branche en het verloop onder werknemers  jonger dan 34 jaar, is veel te hoog. Vertaalt zich dit meteen in een goed voorstel voor een nieuwe cao? Nee, zover zijn we helaas nog niet.

Wat ligt er op dit moment op tafel?

Looptijd
Bovag geeft aan dat een looptijd van 12 maanden mogelijk is en eventueel 24 maanden.
Wij gaan uit van 12 maanden en een langere looptijd is afhankelijk van het totale pakket.

Lonen
Bovag biedt in de derde ronde per 1 januari 2024 175 euro per maand. Uitgaande van een gemiddeld maandinkomen van 2800 euro (volgens Bovag) is dit 6,25% op jaarbasis. Bij een looptijd van 24 maanden biedt Bovag: 175 euro per 1 januari 2024 en 2,5% per 1 januari 2025. Dit is 8,75% voor 24 maanden.
Het bod van Bovag is nog ver verwijderd van wat wij in onze voorstellenbrief hebben staan: 10% per maand met een bodem van 330 euro. Voor 12 maanden.

Jeugdlonen
Wij hebben afschaffing van jeugdlonen gevraagd. Bovag vindt dit nog een stap te ver, maar beseft wel dat er wat moet gebeuren om als branche voor jongeren aantrekkelijker te worden en ook te blijven. Zij stellen voor om de jeugdlonen extra te verhogen. In de tabel zie je wat Bovag biedt en zoals het nu in de huidige cao staat.Voorstel Bovag

  Voorstel Bovag Huidig percentage in cao
21 jaar 100 100
20 jaar 90 80
19 jaar 75 60
18 jaar 60 50
16/17 jaar 50 39,5

Iemand van 19 jaar krijgt nu 60% van het loon voor 21 jaar en ouder. In het voorstel van Bovag krijgt iemand van 19 jaar er 15% bij, van 60 naar 75. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een BBL-leerling of iemand die klaar is met BBL.
Dit is voor ons een goed eerste voorstel maar zeker nog niet voldoende.

Modernisering loongebouw

Het loongebouw is wel toe aan modernisering. Het duurt te lang voor je het einde van de schaal bereikt en er zit geen logica in de omvang van de jaarlijkse stappen die je maakt. Er komt een nieuw loongebouw waarbij je wat grotere stappen kunt maken wanneer je begint in een functieschaal en er zijn minder stappen in totaal waardoor je sneller het einde van je schaal zult bereiken. Voorwaarde voor ons is wel dat niemand bij invoering van een nieuw loongebouw erop achteruit zou kunnen gaan.

Verkopers

Verkopers krijgen de loonsverhoging over het vaste deel van het salaris. Daarnaast krijgen verkopers die op feestdagen moeten werken een vrije dag ervoor in de plaats. Dit is een eerste stap voor verkopers om echt onderdeel uit te maken van de cao.

Overige

  1. De wachtdag bij tweede ziektemelding komt te vervallen
  2. Er komt een campagne veilig werken waarbij Bovag en vakorganisaties samen zullen optrekken.

Onderwerpen die niet bespreekbaar zijn voor Bovag

  • Generatiepact. Wij hebben gevraagd of alle drie de varianten een recht kunnen worden. Bovag heeft hier van gezegd dat ze hierover willen praten op het moment dat instroom in de RVU niet meer mogelijk is. Wij hebben aangegeven dat dit een gemiste kans is, omdat je hiermee meer werknemers had kunnen behouden voor de branche in een tijd dat er tekort aan mensen is.
  • Reiskostenregeling is niet bespreekbaar. Dit hoort thuis bij de bedrijven zelf en veel bedrijven hebben iets geregeld voor de reiskosten
  • Een extra vakantiedag is ook niet bespreekbaar
  • Regeling voor thuiswerk is ook niet bespreekbaar

12 oktober is de laatste onderhandelingsronde gepland. Nog steeds is de intentie van alle partijen om eruit te willen komen. Betekent wel dat er nog wat stappen aan de kant van Bovag genomen moeten worden.

Cao-online

Veel van jullie weten de weg naar de cao-pagina goed te vinden. Daar kun je altijd je vragen stellen of reageren op deze nieuwsbrief of over het cao-traject in het algemeen.
Jullie kunnen mij ook mailen, bellen of WhatsAppen

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 1989

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error