Update cao-onderhandelingen AkzoNobel

Gisteren heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de onderhandelingen over de verlenging van jullie cao. Nadat jullie directie een update heeft gegeven over de performance van de organisatie, hebben wij als bonden een toelichting gegeven op onze voorstellenbrieven zoals die naar AkzoNobel zijn verstuurd.

Zoals jullie je uit de ledenvergaderingen kunnen herinneren, vormt de looneis daarin een belangrijk onderdeel, waarschijnlijker nog belangrijker dan de afgelopen jaren gezien de zeer hoge inflatie van de afgelopen jaren. Het bedrijf erkent dat deze achterliggende periode van inflatie tijdens de looptijd van de huidige cao voor jullie tot koopkrachtverlies heeft geleid, dat hersteld moet worden. Maar tegelijkertijd heeft het schriftelijk voorafgaand aan de onderhandelingen een loonvoorstel gedaan dat niet tot dat herstel leidt. Een echte onderbouwing voor dat magere loonbod kan of wil AkzoNobel niet geven. Wel geeft het aan dat het bereid is om verder te gaan dan dit eerste voorstel, in ruil voor concessies van onze kant op het gebied van flexibiliteit, het inplannen van zaterdagdiensten, het inwisselen van verlofdagen en nog een flink aantal vermoedelijke verslechteringen van de cao. Hoe deze voorstellen eruit gaan zien, gaan we volgende week beleven, wanneer het bedrijf met uitgebreide voorstellen komt op de verschillende gebieden en verder zal toelichten hoe zij e.e.a. voor zich ziet.

Argumenten

Jullie zullen begrijpen dat er bij ons inmiddels nogal wat lampjes op oranje staan. Echt steekhoudende argumenten om niet in te gaan op de looneisen van bonden zijn niet op tafel gekomen. We hebben daarnaast van jullie tijdens de ledenvergaderingen veel feedback gekregen over zaken als werkdruk en ouderenbeleid. De uitvraag van het bedrijf over bv flexibiliteit en zaterdagdiensten -die er in feite toe moet leiden dat er meer productiviteit gerealiseerd zal worden met dezelfde handjes- geeft ons geen gerust gevoel dat er met onze geluiden ook echt iets gedaan wordt.

Maar zoals gezegd, volgende week weten we meer. We hebben jullie directie verzocht om het loonbod en voorstellenbrief zoals die aan bonden zijn verstuurd, ook aan jullie te communiceren, dat is uiteraard niet aan ons. Men beraadt zich daar nog over.

We houden jullie volgende week ook uiteraard weer op de hoogte over het verloop van de gesprekken.

Meepraten over jouw cao

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina van AkzoNobel kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. 

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan AkzoNobel in de zoekbalk.

André Mulder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8191 9869
E a.mulder@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error