Stem over eindbod cao Kemira

Tijdens de laatste onderhandelingsronde heeft Kemira een eindbod gedaan. Zie bijlage. Wij leggen dit eindbod negatief aan jullie voor en vragen jullie te stemmen. Op maandag 23 januari zijn twee ledenvergaderingen gepland waar je naar toe kan voordat je je stem uitbrengt. Stemmen kan tot en met woensdag 25 januari 16.00 uur.
Er zijn verschillende onderhandelingen geweest die in proces constructief zijn verlopen, echter inhoudelijk zijn we niet tot elkaar gekomen. Het verschil tussen het mandaat van Kemira en wat de bonden vinden dat de werknemers nodig hebben om financieel overeind te blijven in deze crisis tijd ligt ver uit elkaar. Zodoende zijn de onderhandelingen beëindigd met een eindbod van Kemira. De status van een eindbod is dat we graag door hadden willen onderhandelen om een resultaat te boeken die we aan jullie positief kunnen voorleggen, dat is niet gelukt en dus wordt een eindbod negatief voorgelegd.

Waar zat het verschil?
  • Seniorendagen 100% en seniorendagen 85% dagen: in het voortraject was duidelijk dat in deze onderhandelingen de seniorendagen een zeer belangrijk punt voor de onderhandelingen zou worden. In een tussentijdse ledenvergadering werd ook duidelijk dat een eenduidige inzet moeilijk te formuleren is. We hebben in de onderhandelingen ingezet op een verdedigbaar verhaal. De uitkomst is dat het aantal tot 64 jaar ongewijzigd is gebleven en een kleine aanpassing voor na 64 jaar, hetgeen een plusje is. Waar Kemira niet akkoord mee gaat is dat de coulance regeling geldt voor medewerkers vanaf 60 jaar, oftewel geboren in 1963 of eerder. Jullie werkgever houdt vast aan vanaf 63 jaar, dus 1960 of eerder.
Wat wij ook een belangrijk aspect vinden is de zeggenschap van werknemers. Wij wilden dat de werknemer zeggenschap kreeg in het verdelen van de dagen over de periode 55 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd, werkgever wilde niet verder gaan dan hoe het nu vermeld is in de tekst, omdat het anders organisatorisch moeilijk uitvoerbaar is.
  • Loon, het belangrijkste verschil zit verder op het loonparagraaf, Kemira wilde niet verder gaan dan 6%, hetgeen onvoldoende is.

Uitnodiging ledenvergadering
Wij kunnen ons voorstellen dat er bij jullie vragen zijn, om die reden organiseren we informatieve sessies om het eindbod toe te lichten. De bijeenkomsten vinden plaats op 23 januari as. 1ste sessie 13.30 uur en 2de sessie 15.00 uur beide sessies vinden plaats in zaal Aquarium.

Stemmen
De stemming geschiedt digitaal, hiervoor kun je gebruik maken van de stemknop die bij deze nieuwsbrief is verstuurd. De periode van stemming duurt tot woensdag  25 januari 16.00 uur.

Collega nog geen lid?
De ledenvergadering is alleen voor leden, maar wil jouw collega ook komen die nog geen lid is? Of wil jouw collega ook stemmen over het eindbod? Maak hem of haar dan nu lid via deze link en ontvang zelf een presentje: Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl

Cao pagina Kemira
Op de CNV cao pagina Kemira kun je de vorige nieuwsbrieven nalezen en vragen en opmerkingen plaatsen: Cao Kemira | CNV Vakmensen

Maak gebruik van je stemrecht en stem!

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads