Cao Kemira

Looptijd: -

Je werkt bij Kemira Water Solutions, Kemira ChemSolutions, Kemira Chemicals of Kemira Shared Service Center in Rotterdam (Botlek of Europoort) of Tiel. Kemira biedt watermanagement aan water-intensieve industrieën om de efficiëntie op het gebied van energie, water en grondstoffen te vergroten.

Belangrijkste punten

  • De loonschalen en feitelijke salarissen worden per 1 januari 2022 (dus met terugwerkende kracht) structureel verhoogd met 3,5%.

  • Over de senioren- en 85% dagen geen concrete afspraken. Wel zal de coulanceregeling zoals die nu geldt, blijven gelden tot en met 31 december 2022.

  • Verlof bij overlijden wordt aangepast. Bij het overlijden van een partner of (pleeg)kind kun je maximaal 10 dagen verlof opnemen. Bij het overlijden van een (schoon- c.q. stief-)ouder, (stief-)broer, (schoon- c.q.stief-)zus of zwager kun je maximaal 4 dagen verlof opnemen. Deze 10 of 4 dagen kunnen flexibel opgenomen worden, maar wel binnen 12 maanden na de maand van overlijden.

  • Bij het opnemen van ouderschapsverlof betaalt Kemira maximaal 26 weken de pensioenopbouw tot 100%, mits de werknemer zijn/haar premiedeel betaalt.

  • De protocolafspraken over de fiscale verrekening van de vakbondscontributie, de participatiewet en de werkgeversbijdrage zijn verlengd.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Fadua Toufik
Onderhandelaar

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error

Word lid van CNV Vakmensen

Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte