Nouryon: Leden stemmen voor

De ledenraadpleging bij CNV Vakmensen is vorige week afgerond. Alle stemmers bedankt voor het delen van jullie mening door jouw stem.

Van alle stemmers heeft 78% ingestemd met het resultaat. Dat betekent dat de cao bij de CNV Vakmensen is aangenomen en Nouryon kan overgaan tot het verwerken van de gemaakte afspraken in het sociaal plan en de cao. Ook de leden van de FNV en de VMHP/de Unie hebben ingestemd.
 

In de stemming zijn ook zorgpunten gedeeld en er zijn veel opmerkingen gemaakt, bijvoorbeeld rondom het sociaal plan en baanzekerheid. Alle signalen zullen we anoniem delen met de werkgever. Wil je nogmaals het bereikte resultaat lezen, kijk dan even hier op onze website.
 

Vervolg

Met Nouryon is er afgesproken dat er binnenkort een aparte online bijeenkomst wordt georganiseerd om jullie nader te informeren over de wijzigingen in de aanvullingen na twee jaar ziekte. Denk hierbij aan het arbeidsongeschiktheidspensioen, dat weggaat bij het pensioenfonds en door de werkgevers verzekerd gaat worden. Jullie ontvangen hier te zijner tijd een uitnodiging voor.
 

Heb je vragen rondom je werk of je lidmaatschap? Neem dan contact op met mij.
 

Tamara Westerink
M: 06 5120 2991
t.westerink@cnvvakmensen.nl