Afwijzing eindbod cao Owase

Dinsdag 15 november 2022 is het eindbod van de Owase-werkgevers aan jullie voorgelegd. Op een paar onthoudingen na is dit eindbod door de in groten getale opgekomen leden afgewezen. Het eindbod wordt als volstrekt onvoldoende beschouwd.

Omdat het eindbod is afgewezen, is er vervolgens ook over een ultimatum aan de werkgevers gestemd. Het stellen van een ultimatum werd ook door nagenoeg alle aanwezige leden gesteund.

Hoe nu verder:

  • We laten de Owase-werkgevers weten dat het eindbod is afgewezen omdat het als volstrekt onvoldoende wordt beschouwd;
  • Het ultimatum zal in de eerste helft van volgende week aan de Owase-werkgevers worden verzonden, dit ultimatum gaan jullie ook ontvangen;
  • Met de kaderleden hebben we, gezien de grote bereidheid om deel te nemen aan werkstakingen mocht het nodig zijn, een inventarisatie gemaakt zodat we deze acties kunnen plannen;
  • Zoals afgesproken, gaan jullie van ons horen wat we wanneer van jullie verwachten mochten werkgevers niet alsnog bereid zijn om aan de eisen in het ultimatum tegemoet te komen. Deze instructies krijgen jullie per post en per mail;
  • De instructies zullen kort voor de geplande acties aan jullie worden gestuurd per post en per mail.

Nog graag jullie aandacht voor het onderstaande.
Wanneer je niet aanwezig kon zijn op één van de ledenvergaderingen en je wilt meedoen met de geplande acties, laat het ons dan weten. Dat kan door een mail te sturen. Zie onderstaand onze emailadressen.   

Dat ook mee gaan doen met de acties is om de volgende redenen van belang;

  • Hoe meer leden mee gaan doen, des te sterker we staan;
  • We kunnen dan in de planning van de acties rekening houden met deze extra deelname.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens de kaderleden van CNV Vakmensen en Ron Vos, bestuurder FNV,

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 60 18 19
E  g.vandijk@cnvvakmensen.nl