23 november ledenraadpleging Kemira: seniorendagen

Vakbonden hebben gisteren een eerste onderhandeling gehad met Kemira. In dit overleg hebben de bonden en Kemira hun voorstellen geduid, we zullen dit in deze nieuwsbrief kort toelichten. Kemira heeft een voorstel gedaan over de seniorendagen, waar we graag jullie mening over horen op 23 november.

1ste onderhandelingsronde

We zijn deze 1ste onderhandelingsronde gestart met een kort voorstelrondje, gezien de nieuwe gezichten aan tafel. We hebben teruggekeken op de vorige cao onderhandelingen en zijn door Kemira bijgepraat over de recente geschiedenis en resultaten van het bedrijf. Ook hebben we een toelichting op het gebied van HR gekregen.

Voorstellen

FNV, CNV Vakmensen en de Unie hebben hun voorstellen toegelicht. De voorstellen vanuit CNV Vakmensen zijn gebaseerd op input van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid. De voorstellenbrief zelf is als bijlage toegevoegd. Een kleine greep:

  • Een looptijd van 1 jaar, langer is bespreekbaar op basis van het totaalpakket.
  • We vinden het belangrijk dat iedereen zijn koopkracht behoud, dus de inzet is het inflatiecijfer. Wij stellen per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de lonen en loonschalen voor die rekening houdt met de huidige economische omstandigheden en het prijsniveau.
  • Omdat de medewerkers die het minst verdienen, op het moment de grootste klappen krijgen, stellen we tevens voor dat de lonen en loonschalen in de vorm van een nominaal bedrag van 100 euro structureel verhoogd worden.
  • Mocht er op 1 januari 2023 blijken dat er nog koopkrachtverlies is, dient dit gecompenseerd te worden.
  • Iedere medewerker dient een budget 0,5% te hebben dat vrij besteed kan worden voor loopbaanontwikkeling of voor duurzame inzetbaarheid.

Kemira kwam hierna met een voorstel over de seniorendagen. Zij hebben de afgelopen periode medewerkersbijeenkomsten gehouden met de OR en hier is een voorstel uit naar voren gekomen. In de bijlagen zit het voorstel met de grafiek.
Voorstel voor herverdeling & overgangsregeling” voor 5-ploegendienst

  • Voor de huidige mensen indienst met leeftijd 63 jaar of ouder (peildatum 1-1-23) houden we verlofrechten zoals afgelopen jaren de coulance regeling werd toegepast (De “oude” coulance waarop je het saldo van 64 jaar behoudt op 65 & 66 jarige leeftijd)
  • Voor de overige werknemers 55 t/m 62 jaar: De rechten die men heeft in enig jaar na 2022 bevriezen totdat men in de nieuwe opzet (zie grafiek in de bijlage) meer uren krijgt.

Voorstel voor de seniorendagen voor de medewerkers in de dagdienst

  • Voor de huidige mensen indienst met leeftijd 63 jaar of ouder (peildatum 1-1-23) houden we verlofrechten zoals afgelopen jaren de coulance regeling werd toegepast (De “oude” coulance waarop je het saldo van 64 jaar behoudt op 65 & 66 jarige leeftijd)
  • Voor de overige werknemers 55 t/m 62 jaar: De rechten die men heeft in enig jaar na 2022 bevriezen totdat men in de nieuwe opzet (zie grafiek in de bijlage) meer uren krijgt

Het voorstel komt neer op een herverdeling en 2x 10 dagen (4X 100%-dagen en 16X 85%-dagen) erbij. Ook zal de koppeling gemaakt worden aan de AOW in plaats van leeftijd. Gaan we niet mee met het voorstel, zullen ze de vernieuwde coulance regeling van kracht laten gaan in 2023. Uit coulance ontvangen de medewerkers dan 20 extra 85%-dagen (verdeeld over de 2 jaar voor de AOW-leeftijd).

Ledenraadpleging 23 november & vervolg

We roepen iedereen, leden en niet-leden, op om volgende week woensdag 23 november om 14:00 uur of 15:00 uur naar het Aquarium (Botlek K52) te komen en je mening te geven. We begrijpen dat het kort dag is voor een ledenraadpleging. Dit heeft te maken heeft met de dat 28 november de volgende onderhandeling gepland staat. We horen heel graag van jou wat je vindt van het voorstel over de seniorendagen. Mocht je niet kunnen komen, horen we graag je mening via de mail.
Neem je collega’s mee, laat je horen, jullie stem vertalen we door aan de tafel.

Vragen?

Heb je vragen, stel ze gerust. Ga naar de de cao-pagina of aan ondergetekende.  
Ali Gundez, Kjelt Salimans & Jan Jaap Maarsen, FNV
Diana Kraan & Micky van Loon, CNV Vakmensen m.vanloon@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error